null

Ocena wnioski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wasz wniosek po złożeniu będzie oceniony przez właściwy urząd dzielnicy lub biuro Urzędu m.st. Warszawy - w zależności od przedmiotu Waszej inicjatywy. Proces oceniania wniosków przebiega według ściśle określonych zasad. W ocenie brane są pod uwagę następuję kryteria:

  • Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
  • Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego
  • Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego
  • Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego
  • Dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego
  • Liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego

Szczegółową punktacje znajdziecie w załączonym dokumencie.

Trzystopniowy formularz oceny wniosku

Załączniki: