null

O Zespole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej przedstawiamy nasz Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (działajacy w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy), który koordynuje proces realizacji Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020,  edukuje i wspiera rozwój inicjatywy lokalnej oraz Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie.

Codziennie staramy się tworzyć narzędzia, przeprowadzać konkursy i projekty, które służą budowaniu wspólnot sąsiedzkich i partnerstw międzysektorowych w naszym mieście. Działamy na rzecz dobrej i partnerskiej współpracy na linii mieszkańcy - urzędnicy.

W czym możemy pomóc?

 

Aleksandra Żórawska - naczelniczka Wydziału

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.54, 00-412 Warszawa, tel. +48224433436, a.zorawska@um.warszawa.pl

W pracy dbam o to, żeby "Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020" nie pozostawał martwym dokumentem, wspomagam działania aktywizujące i wspierające mieszkańców. Koordynuję powstawanie Programu Wspólnota - programu wykonawczego do Strategii Warszawa 2030.

Po pracy czytam, gotuję i podróżuję.

 

 

Michał Kuszewski

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.54, 00-412 Warszawatel. +48224433484, mkuszewski@um.warszawa.pl

Jestem zainteresowany problematyką aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej - zajmuję się inicjatywą lokalną. Oprócz pracy w Urzędzie prowadzę zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania z zakresu etosu pracy i ewaluacji pracowników. Pasjonuję się psychologią twórczości i możliwościami wykorzystania jej w różnych aspektach życia codziennego. Uwielbiam kulturę i sztukę japońską. W swojej pracy staram się łączyć wiedzę z różnych dziedzin, nie ograniczając się jedynie do przyjętych standardów.

 

 

Anna Koczorowska

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.54, 00-412 Warszawa, tel. +48224430144, akoczorowska@um.warszawa.pl

W Wydziale odpowiadam za realizację założeń "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku".

Wcześniej pracowałam w rembertowskim urzędzie, gdzie zajmowałam się budżetem obywatelskim i inicjatywą lokalną.

Prywatnie jestem wielbicielką aktywnego wypoczynku i rogali świętomarcińskich.

 

 

Aleksandra Dobrosielska

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.54, 00-412 Warszawa, tel. +48224433492, adobrosielska@um.warszawa.pl

W Zespole koordynuję działania związane z projektem Warszawa Lokalnie, współpracuję z organizacjami pozarządowymi, między innymi - przy realizacji małych grantów z zakresu wspomagania i rozwoju społeczności lokalnych. W przeszłości pracowałam w organizacjach pozarządowych oraz firmach badawczych.

W czasie wolnym wspieram organizacje działające na rzecz bezdomnych zwierząt, czytam reportaże, oglądam seriale kryminalne,  chodzę po lesie, planuję podróże i zamieniam wszystkie przepisy świata na wersje wegańskie.

 

 

 

 

Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.53, 00-412 Warszawa,tel. +48224433439, zwlodarczyk@um.warszawa.pl

W Wydziale animuję rozwój sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL), w tym domów sąsiedzkich. Doradzam urzędnikom, organizacjom i mieszkańcom jak tworzyć miejsca otwarte na energię i pomysły społeczności lokalnej. (Wcześniej zajmowałam się m.in. tworzeniem „Niezbędnika aktywnych mieszkańców”, pisaniem konkursów dla organizacji pozarządowych oraz koordynacją projektu edukacji obywatelskiej dla młodzieży).

Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej. Od lat, zarówno prywatnie jak i zawodowo, zafascynowana jestem tematem aktywności lokalnej i młodzieżowej samorządności. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnych chwilach robię kolaże, piję hektolitry herbaty i oglądam dobre filmy dokumentalne i seriale.

 

 

Adam Markuszewski

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.53, 00-412 Warszawa, tel. +48224433448, ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl , 

W Wydziale zajmuję się zwiększaniem zaangażowania mieszkańców na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Wcześniej współtworzyłem Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono na Bielanach, pracowałem w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynowałem projekty związane z samorządnością uczniowską, społecznościami lokalnymi i aktywnością wyborczą: Młodzi głosują, Latarnik wyborczy. Ukończyłem Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadziłem warsztaty edukacji obywatelskiej, projektów lokalnych czy samorządności uczniowskiej. Bliskie mi są zagadnienia związane ze zmianą klimatu, dostępem do wody i żywności, zrównoważonym rozwojem miast. Prowadzę leśne spacery rozwojowe (warsztaty z doświadczania natury w środowisku miejskim), działam w Kooperatywie ‘Dobrze’, należę do grupy 501, która opowiada historie.

W 2016 roku przejechałem do Indii drogą lądową przez Turcję, Iran i Pakistan.

 

 

 

 

Joanna Baczko

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.53, 00-412 Warszawa,+48224433184, ext.jbaczko@um.warszawa.pl

Moją rolą w Wydziale jest wspieranie działań w ramach „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku" i inicjatywy lokalnej. Z wykształcenia jestem antropolożką kultury. Zanim trafiłam do Centrum Komunikacji Społecznej współpracowałam z różnymi organizacjami pozarządowymi. Najdłużej byłam związana z Żydowską Ogólnopolską Organizacją Młodzieżową, w której w latach 2013-2015 pełniłam funkcje członka zarządu na stanowiskach sekretarz i przewodniczącej organizacji. W ramach działalności statutowej organizacji prowadziliśmy międzykulturowy projekt „Kibuc Warszawa” na Osiedlu Jazdów. Współpracowałam z Muzeum Historii Żydów Polskich przy projektach m.in. „Oblicza różnorodności” i „Żydowska Warszawa”.

Prywatnie jestem żoliborską patriotką i uwielbiam codziennie na nowo odkrywać oblicza Warszawy.

 

Greta Droździel-Papuga

ul. Kruczkowskiego 2, pokój 2.53, 00-412 Warszawa,+48224433496, greta@dorozkarnia.pl

W Wydziale odpowiadam za Spółdzielnię Kultury - staram się urealniać ideę dzielenia się, wspierając przeróżne miejsca i osoby w otwieraniu się i korzystaniu z dostępnych zasobów. Jestem trenerką, koordynatorką projektów, autorką materiałów i kampanii edukacyjnych – od lat związaną z organizacjami pozarządowymi. Jako animatorka działałam w szkołach, bibliotekach, domach kultury i na podwórkach.