null

Narzędzia, projekty, doradcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Droga Koordynatorko/ Drogi Koordynatorze Miejsca Aktywności Lokalnej,

Prowadzenie MAL-u jest nie lada wyzwaniem. Wiemy o tym. Brakuje Ci rąk do pracy? Masz przestrzeń, ale brakuje Ci  czasu/ pomysłu zainicjowanie działania? Skorzystaj z pomocy innych! Poniżej przedstawiamy listę projektów i osób, które pomogą wzbogacić program Twojego MAL-u. (Informacja o szkoleniach TU. Informacja o superwizjach TU).

 

Spis treści:

Wolontariat

Spółdzielnia Kultury

Konsultacje społeczne

Animacje, badania, ewaluacje

Budżet obywatelski

Inicjatywa lokalna

Młodzież

Edukacja kulturalna- projekty, konkursy, granty

SCWO

Wielokulturowość

Bujna Warszawa

Kuchania, a MAL

Dzielenie się zasobami

Prawo autorskie

Kalendarz działań w MAL

Tworzenie plakatów i grafik

Promocja i social media

Wytyczne do remontu

Miejsca Otwarte w Polsce

PUBLIKACJE

 

WOLONTARIAT (PROJEKT OCHOTNICY WARSZAWSCY)

W prowadzeniu MAL pomóc mogą wolontariusze. Wsparcie w pozyskaniu i współpracy z wolontariuszami oferuje projekt Ochotnicy Warszawscy. Są to m.in. wsparcie merytoryczne i szkolenia. Czy Twój MAL jest gotowy na zaangażowanie wolontariuszy? Kontakt ws. rozwoju wolontariatu w MAL: Karolina Kłosińska, tel. +48224430281, ext.kklosinska@um.warszawa.pl Więcej o projekcie:  http://ochotnicy.waw.pl/  Zobacz jak to działa w Domu Sąsiedzkim "Szmulowizna" (2017) TU i Klubie Osiedlowym SURMA TU.

 

SPÓŁDZIELNIA KULTURY

Mieszkańcy chcą zorganizować w MAL-u działanie, ale brakuje im jakichś sprzętów?  Brak sprzętu, odpowiedniej sali lub funduszy na zaproszenie artysty, który uświetni spotkanie mogą pokrzyżować plany każdych zaangażowanych inicjatorów. Z odsieczą przybywa jednak Spółdzielnia Kultury – internetowa przestrzeń m.st. Warszawy - tablica ogłoszeń, gdzie instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Zasoby udostępniane są  na niekomercyjne działania społeczno-kulturalne, otwarte dla mieszkańców Warszawy. Każdy może dodać swój zasób, każdy może skorzystać z bazy Spółdzielni. Jako MAL także możesz korzystać ze Spółdzielni - dodawać tam zasdoby Twojego MAL-u, ale i pożyczać te których Ci brakuje.   www.spoldzielniakultury.waw.pl

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

MAL powinien być miejscem, w którym organizowane są konsultacje społeczne w sprawach dzielnicy. Jest to jednocześnie dobry sposób na przyciągnięcie mieszkańców do MAL. Warto skontaktować się z dzielnicowym koordynatorem konsultacji, poinformować o nowym MAL, zaproponować działania wiązane z promocją konsultacji właśnie w MAL.

✔ Znajdź koordynatora dzielnicowego konsultacji społecznych ze swojej dzielnicy: http://konsultacje.um.warszawa.pl/koordynatorzy

✔ Otwierasz nowy MAL? A może chcesz skonsultować z mieszkańcami swoją dotychczasową ofertę? Przeprowadź konsultacje społeczne. Dowiedz się czym są konsultacje i  jak je przeprowadzić: http://konsultacje.um.warszawa.pl/o-konsultacjach Chcesz zobaczyć jak konsultacje dot. MAL przeprowadzili inni? Przeczytaj raporty z przeprowadzonych już konsultacji: https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null 

✔Więcej o konsultacjach: https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null i http://konsultacje.um.warszawa.pl/

 

ANIMACJE, BADANIA, EWALUACJE

Pomysły do zrobienia przygotowane przez Towarzystwo Inicjatyw twórczych "ę" to "zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, które prezentujemy w formie publikacji i strony internetowej. Poprzez ich różnorodność pokazujemy, że kultura może być narzędziem zmiany społecznej. Zrealizowane pomysły opisaliśmy je w prostu i przejrzysty sposób, aby każdy mógł z nich skorzystać. Dzieląc się nimi, zapraszamy Was do realizowania Pomysłów u siebie – na wsi, osiedlu, podwórku, w mieście. Sprawdźcie jak Pomysły do zrobienia zadziałają u Was. Zaproście przyjaciół znajomych zainspirujcie się, wybierzcie, zrealizujcie i przekażcie swój pomysł dalej". Więcej: http://e.org.pl/pomysly-do-zrobienia/ 

Raport z praktyk i badań studenckich w MAL. W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18  20. studentek animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym UW realizowało swoje praktyki studenckie w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej. W ramach praktyk studentki realizowały różne działania z mieszkańcami, a także dokonywały tematycznych diagnoz MAL. Na podstawie powyższych działań powstała e-publikacja dotycząca zagadnień takich jak m.in. wolonatriusze w MAL, promocja MAL, potrzeby społeczności loklanej, a MAL. Zachęcamy do zapoznania się z e-publikacją >> TU.

Przykładowe raporty z diagnoz realizowanych w instytucjach kultury w całej Polsce: "Diagnoza inicjatyw kulturalnych mieszkańców Gminy Wołów" (2017); Diagnoza lokalna przeprowadzona w ramach projektu „Firlej zaprasza!” (Wrocław, 2017); "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne" (Fundacja Pole Dialogu, 2013); Diagnoza Potrzeb Kulturalnych Mieszkańców Bielawy (Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej) (2017. Inne podobne publikacje dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury pod adresem: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/publikacje 

Przydatne publikacje polecane przez Q Ruch Sąsiedzki najdziesz w biblioteczce, tu http://inicjatywysasiedzkie.pl/category/biblioteka/ 

 

BUDŻET OBYWATELSKI

✔ Urząd dzielnicy może zorganizować w MAL np. dzielnicowy maraton pisania wniosków do budżetu partycypacyjnego oraz spotkania informacyjne dotyczące nowej edycji budżetu. Warto skontaktować się z dzielnicowym koordynatorem budżetu, poinformować o nowym MAL, zaproponować działania wiązane z promocja budżetu właśnie w MAL. Więcej o budżecie partycypacyjnym w Warszawie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

✔ Znajdź koordynatora dzielnicowego budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy:  http://twojbudzet.um.warszawa.pl/koordynatorzy

 

INICJATYWA LOKALNA

✔ MAL to dobre miejsce, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie stworzyć i realizować inicjatywę lokalną. Warto skontaktować się z dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej, poinformować o nowym MAL, zaproponować działania wiązane z promocja inicjatywy lokalnej właśnie w MAL. Więcej o inicjatywie lokalnej: https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null

✔ Znajdź koordynatora dzielnicowego inicjatywy lokalnej w swojej dzielnicy: https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null

 

MŁODZIEŻ

Poradnik "Strategie włączajace młodzież. Poradnik dla instytucji, które nie chcą pracować dla młodzieży, ale z młodzieżą". I Szkoła Liderów, Warszawa 2017 >> POBIERZ PORADNIK

Dordca ds. współpracy MAL z młodzieżą - Jakub Jabłoński, Centrum Komunikacji Społecznwj, tel. +48224430174, ext.jjablonski@um.warszawa.pl

Aktywna Warszawska Młodzież – wybrane w konkursie organizacje pozarządowe wspierają działania młodzieży (merytorycznie, organizacyjnie, finansowo). Wsparcie może uzyskać młodzież, która ma pomysł na aktywne działania naukowe, edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, rekreacyjne, społeczne, związane ze środowiskiem lokalnym. Od jesieni 2018 r. rusza nowa edycja. Więcej informacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/aktywna-warszawska-mlodziez

Doradcy ds. młodzieży w dzielnicach  - ich zadania to:  koordynacja działań dzielnicy na rzecz młodzieży realizujących cele Programu; informowanie o projektach skierowanych do młodzieży w dzielnicy; wspieranie inicjatyw młodzieżowych i działań na rzecz młodzieży; tworzeniem warunków do dialogu między Warszawską młodzieżą a Urzędem i podmiotami realizującymi działania na rzecz młodzieży w dzielnicach. Dowiedz się w urzędzie twojej dzielnicy kto sprawuję role  doradcy ds. młodziezy.

Program "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych na lata 2016-2020".  Tak, możesz pracować  z młodzieżą. Więcej o Programie: http://mrw.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawa-miastem-z-klimatem-dla-m-odych

Inspirujace publikacje:  "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne" (Fundacja Pole Dialogu, 2013);  "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce" (Fundacja Pole Dialogu, 2012); "Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji" (Fundacja Pole Dialogu, 2016).  

 

EDUKACJA KULTURALNA - PROJEKTY, KONKURSY, GRANTY

System finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Kultury m.st. Warszawy przewiduje coroczne konkursy oraz małe granty dla organizacji pozarządowych, Fundusz Animacji Kultury i Projekty Partnerskie – wsparcie dla dzielnicowych domów kultury i bibliotek oraz realizacja projektów z lokalnymi szkołami. Od roku 2015 to również konkursy dla wyższych uczelni oraz instytucji państwowych. Miasto Warszawa finansuje także stypendia artystyczne. Ponadto, z powyższych środków finansowana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej oraz wspierane są istniejące już programy. Więcej: http://edukacjakulturalna.pl/wpek,1,5144.html?locale=pl_PL 

Programy (dofinansowania) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) - Program, koordynatorzy dzielnciowi, mapa miejsc w dzielnicach itp. - http://edukacjakulturalna.pl/wpek.html 

Publikacja "Laboratorium Edukacji Kulturalnej" (Warszawa, 2018) - "Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla warszawskich domów kultury powstało z przekonania, że wspólna praca nad zmianą jest możliwa. Dlatego pracę nad LEK-iem dla warszawskich domów kultury od początku traktowaliśmy nie tylko jak zapisany w dokumentach strategiczny komponent Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, ale także jak szansę stworzenia dla warszawskich domów kultury takiego programu rozwoju, jakiego wszystkie inne domy kultury w Polsce nie mogły się doczekać". PUBLIKACJA DOSTĘPNA TU

 

STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SCWO)

Jeśli prowadzicie MAL jako organizacja pozarządowa, koniecznie pamiętajcie o bezpłatnym wsparciu jakie oferuje Wam SCWO.

Zespół konsultantów i konsultantek SCWO udzieli bezpłatnych porad, pomoże w razie wątpliwości i odpowie na pytania organizacji. Z porad i konsultacji SCWO fundacje i stowarzyszenia mogą skorzystać m.in.: osobiście, mailowo, telefonicznie. Jak skorzystać z porady? Wszystkie informacje znajdują się na: warszawa.ngo.pl/scwo-poradnictwo-specjalistyczne.

SCWO to także:

serwis wspierający warszawskie organizacje pozarządowe warszawa.ngo.pl, w którym znajdziecie m.in. informacje o bezpłatnych szkoleniach, seminariach i webinariach dla organizacji.

zakładka warszawa.ngo.pl/fundusze, gdzie codziennie pojawia się kilkanaście ogłoszeń o konkursach miejskich i dzielnicowych.

✔ newsletter serwisu - 2 razy w tygodniu otrzymacie najświeższe informacje prosto do Waszej skrzynki mailowej (należy wybrać opcję "Warszawa" w Informacjach regionalnych).

profil @warszawa.ngo na Facebooku.

SCWO wspiera współpracę jednostek Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Więcej na ten temat.

 

 WIELOKULTUROWOŚĆ

✔ "Centrum Wielokulturowe przy pl. Hallera to miejsce aktywności lokalnej, drugi dom dla imigrantów i lokalnej społeczności, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną, doradczo-informacyjną czy hobbystyczną. Istniejemy po to, aby wspierać integrację międzykulturową i obywatelską mieszkańców Warszawy. Centrumto przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów , poznawania siebie i swojej kultury, realizacji pomysłów, pasji i wzbogacania siebie o wartości wielokulturowe. Każdy może bezpłatnie skorzystać z naszych sal, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, oglądać ciekawe wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoja zawodową przyszłość". https://centrumwielokulturowe.waw.pl/ 

✔ Inspiracje działań wielokulturowych w MAL znajdziesz tu www.inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/wielokulturowo-w-mal 

 

BUJNA WARSZAWA. SIEĆ OGRODÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Wsparcie dla wszystkich, którzy chcą tworzyć miasto ogrodów – żyzne, żywe, pełne roślin i zwierząt. Projekt realizuje Pracownia Dóbr Wspólnych. Program wspiera Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Chcesz wspólnie z mieszkańcami stworzyć ogródek przy MAL? Kontakt:  bujnawarszawa@dobrawspolne.org, Informacje o projekcie: https://www.facebook.com/bujnawarszawa/?hc_ref=ARS5tPwNNYXbwPp8ENIGxeOMI139qYeKCRQ22SLUci0h2tJky6inJg-nTrPCcmpwBZU

 

KUCHNIA, A MAL

✔ W Twoim MAL jest kuchnia? Zobacz jakie warsztaty i spotkania możesz u siebie zorganizować https://wiemcojem.um.warszawa.pl/edukacja/start 

✔ Sąsiedzi lubią u Was gotować? Dzielą się wzajemnie przepisami? Pomyślcie o stworzeniu sąsiedzkiej książki kucharskiej. zobaczcie jak zrobili to w Gdańsku ("Sąsiedzka ksiażka kucharska") i  w Warsztacie Warszawskim w Warszawie ("Warszawskie Historie Kuchenne"). Mniam!

 
 
 
DZIELENIE SIĘ ZASOBAMI
 
Wymiana ciepła. "Idea jest tak prosta, że prościej się nie da! Ustawić wieszak, powiesić ciepłe ubranie na początek, pozwolić, by ubrań przybywało, a potrzebujący bez skrępowania brali czego Im trzeba". Więcje informacji i mapa wieszaków: www.wymianaciepla.pl
 
Wymiennik, sąsiedzka wymiana rzeczy. Przykład z Domu Kultury Praga: "Rzeczy, którymi chcemy się wymienić, przynosimy do Praskiego Ogródka Sąsiedzkiego w czwartek, 19 lipca od godz.17. Mogą to być ubrania, zabawki, książki, płyty, bibeloty, artykuły wnętrzarskie - maksymalnie 30 rzeczy. Każda rzecz wymieniana jest na jeden kupon. Otrzymane kupony wymieniamy na przedmioty przyniesione przez inne osoby. Jeśli nie udało Wam się „wydać” wszystkich kuponów, można je zachować do kolejnej edycji wydarzenia (30 sierpnia). Przedmioty, które nie znajdą swojego właściciela, zostaną przekazane organizacjom charytatywnym".  Więcej TU. Przykład z Centrum Społecznego Paca TU
 
Wymiana książek. Jak zorganizować wymianę książek? Polecamy publikację Bemowskiego Centrum Kultury "Wymiany książek - Narzędziownik". "Jest to zbiór doświadczeń i pomysłów z kilkuletniego organizowania sąsiedzkich wymian wraz z Biblioteki plenerowe w ramach Budżet obywatelski Dzielnicy Bemowo w MAL Dwa Jelonki.  PUBLIKACJA DO POBRANIA TU.
 
 
Foodsharing Warszawa. "Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Zachęcamy wszystkich do dzielenia się jedzeniem ze wszystkimi. Budujemy poczucie odpowiedzialności za ograniczenie marnowania jedzenia. Jak działamy? Udostępniamy przestrzeń, w której każdy może podzielić się lub poczęstować jedzeniem. Takie miejsca to tzw. Jadłodzielnie – specjalnie oznaczone lodówki i szafki. Otwieramy je, w popularnych punktach miasta, np. na uczelniach, w akademikach, przy bazarach. Zachęcamy sklepy, restauracje i osoby indywidualne do dzielenia się nadwyżkami żywności, która mogłaby się zmarnować. Z Jadłodzielni korzystają m. in. osoby niezamożne. Działamy całkowicie wolontariacko". Dołącz do nas! Daj kosza marnowaniu i razem z nami ciesz się dzieleniem jedzenia!  Kontakt:  Karolina 880 426 253, (Agnieszka chwilowo za granicą 510 589 276), warszawa@foodsharing.pl, https://www.facebook.com/FoodsharingWarszawa/
 
✔ Biblioteka rzeczy. Zobacz jak działa to w Wielkiej Brytanii - https://www.libraryofthings.co.uk/ 

Spółdzielnia Kultury. Mieszkańcy chcą zorganizować w MAL-u działanie, ale brakuje im jakichś sprzętów?  Brak sprzętu, odpowiedniej sali lub funduszy na zaproszenie artysty, który uświetni spotkanie mogą pokrzyżować plany każdych zaangażowanych inicjatorów. Z odsieczą przybywa jednak Spółdzielnia Kultury – internetowa przestrzeń m.st. Warszawy - tablica ogłoszeń, gdzie instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Zasoby udostępniane są  na niekomercyjne działania społeczno-kulturalne, otwarte dla mieszkańców Warszawy. Każdy może dodać swój zasób, każdy może skorzystać z bazy Spółdzielni. Jako MAL także możesz korzystać ze Spółdzielni - dodawać tam zasdoby Twojego MAL-u, ale i pożyczać te których Ci brakuje.   www.spoldzielniakultury.waw.pl

 
 
PRAWO AUTORSKIE W MAL
Zastanawiasz się czy możesz legalnie puszczać filmy i muzykę w MAL? Zachecamy do przejrzenia prezentacji ze szkolenia "Sąsiedzkie prawo autorskie" (6.2.2018) prowadzonej przez Marcina Kotyłę z Legalnakultura.pl 
 

KALENDARZ DZIAŁAŃ W MAL
 
Jesteś zmęczony/a pytaniami o dostępność swojej swojej przestrzeni w konkretnych terminach? Umieść na stronie internetowej Waszego MAL-u kalendarz (np. Google), w którym każdy będzie mógł sprawdzić dostępność poszczególnych sal. Dzięki ogólnodostępnemu kalendarzowi mieszkańcy będą także mogli zobaczyć co inni organizują w Waszym MAL-u (lepsza promocja oddolncyh działań :)). Zobacz jak robi to Centrum Społeczne Paca TU oraz Warsztat Warszawski TU.
Zobacz jak udostępnic kalendarz na stronie inerentowej (video tutorial).
 
 
 
TWORZENIE PLAKATÓW I GRAFIK
 
✔ "Jak zadbać o dobrą komunikację wizualną NGO? Jak tworzyć świetne materiały, wykorzystując do tego proste narzędzia, bez zbliżania się do Phpotoshopa? Dlaczego w projektowaniu grafik ważna jest spójność i konsekwencja? Na co uważać dobierając czcionki, kolory, zdjęcia? Odpowiedzi znajdziecie oglądając nagranie webinarium" -  Materiały po webinarium "Siła obrazu, czyli komunikacja wizualna organizacji pozarządowej" (Webinarium ngo.pl) 
 
 
✔ Canva - https://www.canva.com , www.canva.com/pl_pl/tworzyc/plakaty - prosta, wiele szablonów palkatów, grafik do mediów społecznościowych, zaproszeń, ulotek. 
 
✔ Piktochart -  https://piktochart.com  - program do tworzenia inforgrafik. 
 
✔ Infogram -  https://infogram.com  - program do tworzenia inforgrafik. 
 
 
PROMOCJA I SOCIAL MEDIA

✔ Zobacz jak efektywnie komunikować się z mieszkańcami przez social media. Polecamy webinarium "Instagram Stories – rób to dobrze!" (SCWO)
 
✔ Szukaj aktualnych szkoleń z promocji i social media w zakładce warszawa.ngo.pl - TU
 
 
RODO
Praktyczne porady jak poradzić  sobie z nowymi przepisami dotyczącycmi ochrony danych osobowych - http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2178499.html 
 
 
WYTYCZNE DO REMONTU LOKALU NA DOM SĄSIEDZKI/MAL
Inofrmacje na ten temat znajdziesz w zakładce "Jak stworzyć dom sąsiedzki". 
 
 
 
JAK DZIAŁAJĄ MIEJSCA OTWARTE W POLSCE
Polecamy nagrania wykładów z I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji "MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich" (2017, 2018, 2019). Konferencje były okazją do spotkania ponad 200 przedstawicieli miejsc otwartych z całej Polski. Miejsc otwartych, czyli miejsc, które otwierają się na pomysły i potrzeby mieszkańców, które współpracują ze społecznością lokalną. 
 
 
 
 
 
 PUBLIKACJE
 
Publikacje polecane przez WPEK, w tym te dotyczące różnych edycji EduAkcji oraz raporty dot. instytucji kultury oraz uczestnictwa w kulturze - ZOBACZ KATALOG PUBLIKACJI
"Grywalizacja w działaniu". O publikacji: "Czym jest grywalizacja? Jak wykorzystać ją w pracy, w edukacji, w kulturze? Pobierz ZA DARMO nasz nowy podręcznik, a wszystko stanie się jasne! Poradnik powstał w ramach współpracy Domu Kultury „KADR” oraz Gerere Fun For Good. Jest to również część projektu „Gamification in Intercultural Learning”, który miał na celu zweryfikowanie, na ile grywalizacja przyspiesza i wzmacnia proces edukacji i adaptacji międzykulturowej". ZOBACZ PUBLIKACJĘ
"Warszawa po mojemu. Jak działać w mieście i realizować swoje pomysły". ZOBACZ PUBLIKACJĘ
 

Załączniki: