null

Miejsca Aktywności Lokalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej
Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej. Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej? Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

 

Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej

 

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią),  wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców,  nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu. Robią  to m.in.  poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.

MAL to sposób działania, idea, sygnał że miejsce może być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy.

Miejsca Aktywności Lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby różnych mieszkańców.

 

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

  • instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej;
  • lokalni przedsiębiorcy, np. prowadząc klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry;
  • organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli, np. kluby osiedlowe.

☞ ☞ Miejsca, które dołączyły do sieci MAL możesz znaleźć w zakłądce "Znajdź MAL w swojej okolicy" oraz w SPÓŁDZIELNI KULTURY  

Ideę MAL najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie. Domy Sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy Sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, także w weekendy. Koordynacją działań w Domu Sąsiedzkim zajmuje się jego koordynator. Obecnie w Warszawie działa 18 Domów Sąsiedzkich. Lista Domów Sąsiedzkich znajduje się na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MAL-ACH:

☞ ☞ Zapraszamy do pobrania broszury o Miejscach Aktywności Lokalnej

☞ ☞ Posłuchaj więcej o idei MAL: http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

☞ ☞ Obejrzyj relację z warsztatu o warszawskim systemie MAL na 4. Forum Praktyków Partycypacji (Lublin 2017)

 

Po co nam miejsce?

Pomiędzy miejscem pracy, a naszym domem istnieje przestrzeń do odpoczynku – spędzania czasu wolnego i budowania więzi z otoczeniem, czyli nasze tzw. „trzecie miejsce”. Pod tym pojęciem kryją się przestrzenie, gdzie czasem spontanicznie, a czasem dość regularnie i w nieformalnej atmosferze spotykamy się, chcąc spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych. Trzecie miejsce to neutralna przestrzeń, dzięki której możemy zbudować więzi z ludźmi z naszego otoczenia. To w nim rodzą się nowe pomysły i utrwalają ważne w danym środowisku wartości. Trzecim miejscem może okazać się, np. lokalna kawiarnia, dom kultury lub biblioteka. Instytucje, prywatne inicjatywy i organizacje pozarządowe stają się bardziej elastyczne, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności i coraz chętniej udostępniają swoją przestrzeń dla realizacji pomysłów mieszkanek i mieszkańców.

 **

Idea Miejsc Aktywności Lokalnej wciąż się rozwija. Aktualna koncepcja powstała w wyniku wielu dyskusji i spotkań, w tym spotkania z 17 lutego 2016 roku (Przeczytaj podsumowanie tego spotkania).

Wsparciem warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej od 2013 r. zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

Zobacz galerię (2 zdjęć)

Załączniki: