null

Konkurs dla NGO: Wsparcie Miejsc Aktywności Lokalnej i oddolnej aktywności mieszkańców Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sąsiedzkie śniadanie. Trzy osoby w plenerze przy stole wspólnie jedzą i rozmawiają. Na drugim planie pzy przeszklonym budynku rozmawiają 2 osoby.

Chcesz by Twoja organizacja wspierała w latach 2022-2024 rozwój społeczności lokalnych w Warszawie? Na oferty czekamy do dnia 7 marca 2022 roku do godz. 16.00.

 

 

O konkursie 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ogłosiło właśnie otwarty konkurs ofert na przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) i oddolnej aktywności mieszkańców i mieszkanek Warszawy. 

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na początek kwietnia 2022 roku, a zakończenie w grudniu 2024 roku. Środki przeznaczone na realizację zadania to 184 200,00 zł w roku 2022, 250 000,00 zł w roku 2023 i 250 000,00 w roku 2024. Typ zlecenia realizacji zadania publicznego to powierzenie lub wsparcie. 

Konkurs realizuje cel 3 „Programu wspólnota” (będącym programem wykonawczym Strategii #Warszawa 2030: Mamy zapewnione warunki do aktywności społecznej, a w szczególności działania 3.2: Działanie na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej i 3.3: Działanie na rzecz rozwoju sieci Miejsc Aktywności Lokalnej. 

 

Na czym polega zadanie? 


Zadanie konkursowe polega na: 

  1. Wsparciu Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) w rozwijaniu współpracy i relacji ze społecznością lokalną i promocji swoich działań w społeczności lokalnej, poprzez: 

  •  przeprowadzenie rocznie min. 6 szkoleń kompetencyjnych dla koordynatorów/ek, animatorów/ek MAL; 

  • organizację min. 2 wizyt studyjnych dla koordynatorów/ek i animatorów/ek MAL; 

  • wsparcie kompetencyjne i organizacyjne min. 25 MAL rocznie w promowaniu działalności w swoich społecznościach w formule „dni otwartych” MAL. 

Więcej informacji o warszawskich MAL-ach i ich lista warszawskich dostępne na stronie https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/mal  

 

  1. Wsparciu mieszkańców poprzez promowanie dobrych praktyk na rzecz integracji i rozwijania działań oddolnych oraz wsparciu organizacji tego typu działań, poprzez: 

  • organizację i promocję spotkań sieciujących dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców;  

  • wsparcie kompetencyjne i organizacyjne min. 25 grup sąsiedzkich rocznie w przygotowaniu obchodów Dnia Sąsiada.  

III. Przygotowaniu rekomendacji dotyczących kontynuacji bądź propozycji nowych działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych po zakończeniu zadania publicznego. 

Zobacz pełne ogłoszenie konkursowe 

Ze względu na warunki epidemiologiczne dopuszczalne jest prowadzenie działań opisanych wyżej w formie zdalnej i hybrydowej. W przypadku prowadzenia działań stacjonarnie bądź w trybie hybrydowym. 

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: a.zorawska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 33 436 w godz. 9:00-15:00.