null

[KONKURS DLA NGO] Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Ursynów szuka organizacji, która w latach 2023-2025 poprowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej na Ursynowie przy ul. Lokajskiego 3.

Nazwa zadania konkursowego:

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie

Forma realizacji zadania:

powierzenie lub wsparcie.

Termin realizacji zadania:

od 15.09.2023 r. do 30.11.2025 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania:
na rok 2023 – 150 000 zł; na rok 2024 -182 000 zł; na rok 2025 – 182 000 zł.

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Cel zadania:

Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej zamieszkującej obszar Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w lokalu przy ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 w Warszawie.

Zadanie polega na prowadzeniu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), w którym realizowane będą
w szczególności działania integrujące społeczność lokalną, oparte na animacji i współpracy z lokalnymi mieszkańcami,  liderami społeczności lokalnych, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

W ramach zadania należy stworzyć oraz realizować program w Miejscu Aktywności Lokalnej. Działalność ta ma integrować lokalną społeczność, m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby mieszkańców, grup nieformalnych i formalnych oraz organizacji pozarządowych (działania niekomercyjne, społeczne, edukacyjne, kulturalne). W MAL powinny być także prowadzone działania animujące lokalną społeczność, wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb. Podejmowane działania powinny sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę i wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy. Wokół Miejsca Aktywności Lokalnej powinny działać grupy wolontariuszy, wspierających realizację działań. W MAL powinny być prowadzone projekty animacyjne, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności. Miejsce to powinno także wspierać integrację międzypokoleniową i być otwarte dla wszystkich grup wiekowych. 
 

Miejsce realizacji zadania:
Lokal przeznaczony na Miejsce Aktywności Lokalnej o powierzchni użytkowej ok. 300 m2 znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 340 im. Bogusława Molskiego, przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie. W lokalu znajdują się m.in. 4 sale warsztatowe o powierzchni 45,3 m2, 28,63 m2, 26,6 m2 i 25,5 m2, pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia do przechowywania, a także toalety, w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szczegółowy plan ukazujący rozmieszczenie i metraż  wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na MAL stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnym układem pomieszczeń oraz ich stałym wyposażeniem podczas wizji lokalnej - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń oraz, za ich pośrednictwem, Szkoły Podstawowej nr 340. 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl do dnia 14 sierpnia 2023 roku do godz. 15:59.

Dodatkowe informacje:

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych
oraz wymogów formalnych (Marcin Czempiński, tel.: 22 4437522 w godz. od 8:30 do 16:30 i
Izabela Niespodziewańska, tel.: 22 4437130 w godz. od 8:30 do 16:30).