null

Konkurs dla #ngo na operatora "Inicjatyw sąsiedzkich" w latach 2024-2026

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Spotkanie sąsiedzkie. Kilka kobiet dzierga.
Autor: MAL Grójecka 109

Do 29 lutego 2024 r. urząd m.st. Warszawy szuka organizacji, która poprowadzi w latach 2024-2026 zadanie "Inicjatywy sąsiedzkie". Celem zadania jest wspieranie oddolnych działań lokalnych mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Krótko o konkursie “Inicjatywy sąsiedzkie”

Inicjatywy Sąsiedzkie to program finansowany przez m.st. Warszawę wspierający rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. W ramach realizacji zadania mieszkańcy w latach 2024-2026 będą mogli zgłaszać swoje projekty na małe działania lokalne. Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe (do 2000 złotych), organizacyjne i promocyjne. 

Organizacja wybrana w konkursie:

  • opracuje system wyboru i wsparcia projektów mieszkańców,
  • wesprze minimum 100 projektów mieszkańców rocznie (łącznie 300 w latach 2024-2026),
  • zadba o promocję zadania (we współpracy z urzędem m.st. Warszawy).

Pełne ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania “Inicjatywy sąsiedzkie”

Wybrana w konkursie organizacja będzie realizowć projekt od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 roku. Miejsce realizacji zadania to teren m.st. Warszawy.

Środki przeznaczone na realizację zadania “Inicjatywy sąsiedzkie”

Budżet zadania “Inicjatywy sąsiedzkie” to 300 000 zł w roku 2024, 330 000 zł w roku 2025 oraz  350 000 zł w roku 2026. (Zwiększenie kwoty dotacji w poszczególnych latach związane jest z inflacją i stałym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Nie nakłada ono na Oferenta obowiązku zwiększenia spodziewanych rezultatów realizacji zadania publicznego).

Na czym polega realizacja zadania “Inicjatywy sąsiedzkie”

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na przygotowaniu i wdrożeniu koncepcji wsparcia realizacji projektów lokalnych zgłaszanych i realizowanych przez mieszkańców i mieszkanki m.st. Warszawy (projekty o wartości do 2000 zł, realizacja minimum 100 projektów rocznie, minimum 2 nabory projektów rocznie).

Finasowanie projektów nie będzie miało charakteru regrantingu – koszty realizowanych działań będzie opłacał bezpośrednio oferent, na podstawie porozumienia z podmiotem/podmiotami, które uzyskają wsparcie dla swojego projektu (np. w formie refundacji poniesionych kosztów). Wsparcie na realizację projektu mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne oraz grupy nieformalne.

Projekt lokalny to projekt dotyczący działań w lokalnej społeczności, zgłaszany i realizowany przez mieszkańców i mieszkanki. Realizowane projekty lokalne mogą uzyskać wsparcie do 2 000 zł i nie mogą mieć charakteru komercyjnego, czyli od uczestników działań nie mogą być pobierane opłaty. Projekty lokalne powinny być finansowane przez Oferenta w pełnej wysokości bez konieczności zapewniania własnego wkładu finansowego przez mieszkańców i mieszkanki. Zadanie zakłada realizację projektów lokalnych we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Oferent powinien zapewnić wsparcie animatorów dla mieszkanek i mieszkańców przy realizacji projektów lokalnych (m.in. w formie konsultacji pomysłów, planowaniu poszczególnych etapów realizacji projektu, jego promocji, ewaluacji, a także wskazania alternatywnych dróg realizacji pomysłu – np. inicjatywa lokalna czy budżet obywatelski) poprzez stworzenie sieci mobilnych sąsiedzkich punktów doradczych działających np. w Miejscach Aktywności Lokalnej (pełna lista MAL) .

Proponowane przez Oferenta działania powinny realizować cel 1.1. „Strategii #Warszawa2030”, a w szczególności: „Mieszkańcy będą włączani w życie wspólnoty i zachęcani do podejmowania akcji na rzecz społeczności i okolicy. Będą nabywali i rozwijali kompetencje społeczne uczestnicząc w działaniach prowadzonych w Miejscach Aktywności Lokalnej”.

Składanie ofert w konkursie “Inicjatywy sąsiedzkie”

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/ do dnia 29 lutego 2024 r. roku do godz. 16.00

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (akoczorowska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 443 01 44, a.zorawska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 443 34 36 w godz. 9:00 –15:00 ).

“Inicjatywy sąsiedzkie” w latach 2021-2023

Informacje o realizacji zadania w latach 2021-2023 znaleźć można na stronach https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywy-sasiedzkie oraz https://www.inicjatywysasiedzkie.org/.