null

Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy / "Spaces for Intercultural Learning" (15-16 maja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie


Warszawa to najbardziej różnorodne miasto w Polsce. Czy potrafimy ten potencjał wykorzystać?

Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy poświęcona jest wyzwaniom związanym z prowadzeniem działań wielokulturowych. Przyjrzymy się obecnym postawom i nastrojom społecznym. Jak ten kontekst wpływa na prowadzone działania? Jak osłabiać podziały i budować porozumienie? Pokażemy mechanizmy wzmacniające i osłabiające stereotypy i uprzedzenia. Zastanowimy się nad sposobami, w jakie edukacja wielokulturowa może kształtować postawy otwartości i dialogu. Przedstawimy sprawdzone narzędzia i metody. Popatrzymy na Warszawę z perspektywy różnych mniejszości, usłyszymy historie ludzi, który musieli uciekać ze swojego kraju i takich, którzy wybrali Warszawę na swój nowy dom. Dowiemy się jak tworzyć wielokulturową szkołę.

Konferencja będzie też okazją do spotkania i rozmowy, wymiany doświadczeń, metod, materiałów i scenariuszy pomocnych w pracy. Adresujemy ją do osób zainteresowanych edukacją kulturalną i wielokulturową, pracujących w domach kultury, szkołach, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, urzędach, teatrach, muzeach i innych instytucjach kultury.
Spotykamy się w Domu Kultury Kadr, nie tylko dlatego, że naszym zwyczajem jest prezentacja "nowych adresów" edukacji kulturalnej. Właśnie ten dom kultury od 2 lat uczestniczy w międzynarodowym projekcie dotyczącym wielokulturowości. 16 maja odbędzie się tam konferencja podsumowująca program "Spaces for Intercultural Learning", na którą również trwają zapisy: evenea.pl


Jednym z priorytetów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na rok 2018 jest temat wielokulturowości. Dlatego właśnie temu zagadnieniu jest poświęcona nasza najważniejsza tegoroczna konferencja.

15-16 maja Dom Kultury Kadr

Dzień 1

Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy

link do rejestracji: evenea.plPROGRAM KONFERENCJI WIELOKULTUROWA EDUAKCJA (15.05.2018)

część panelowa

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-10:45 dr Karolina Hansen, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

10:45-11:15 Rafał Kostrzyński, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

11:15-11:35 Historia uchodźczyni - słuchowisko

11:35-11:50 przerwa kawowa

11:50-12:30 dr Krystyna Starczewska, Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska "O szkole wielokulturowej

12:30-13:00 wizytówki warsztatów

13:00-13:45 przerwa obiadowa

13:45-16:00 część warsztatowa

Warsztat 1 Edukacja antydyskryminacyjna TU, edukacja globalna TERAZ" - Marta Gontarska/Ela Kielak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Warsztat 2 „Praktycznie o komunikacji” - Gagik Grygorian, Fundacja Ocalenie

Warsztat 3 „Jak się robi zmiany – metodologia” - Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Warsztat 4 "Warsztaty wielokulturowe" - Feras Daboul, Fundacja Ocalenie

Warsztat 5 "Klub Ukraińskich Kobiet" - Tetyana Rodnyenkova


Dzień 2

„Spaces for Intercultural Learning”

link do rejestracji: evenea.pl

Czy wiesz co to jest grywalizacja? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metod edukacji kulturowej dorosłych? Chcesz spotkać i wymienić poglądy na praktykami i animatorami z innych krajów europejskich? Chcesz nawiązać nowe kontakty? Poszukujesz partnerów do współpracy? Chcesz być częścią Wspólnoty Praktyków? Lub po prostu lubisz dowiadywać się i uczyć nowych rzeczy?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś/odpowiedziałeś "tak" to 16 maja 2018 roku zapraszamy Cię serdecznie na bezpłatne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury Kadr.

W ramach dwuletniego programu "Spaces for Intercultural Learning" partnerzy z sześciu krajów europejskich (Finlandia, Rumunia, Holandia, Włochy i Irlandia Północna) wraz z partnerem z Polski (Dom Kultury Kadr) pracowali nad rozwojem metod edukacji kulturowej osób dorosłych. Prace w projekcie dotyczyły podniesienia rozwoju kompetencji społecznych w zróżnicowanych systemach norm, wartości oraz kodów kulturowych. Podczas konferencji chcielibyśmy podzielić się zarówno ideą projektu, jak i jego ramami teoretycznymi. Najważniejszą częścią spotkanie będzie jednak sesja warsztatowa, gdzie partnerzy/praktycy podzielą się swoją wiedzą, jak i zachęcą do wykorzystania ich metod pracy. Ponadto, przeprowadzone zostaną warsztaty z grywalizacji, które przybliżą tę metodę uczestnikom konferencji, jak również pokażą jej zastosowanie w kontekście edukacji kulturowej.

Część konferencyjna (godz. 9.00-10.40) odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym z zastosowaniem słuchawek. Cześć warsztatowa przeprowadzona zostanie w języku angielskim przy wsparciu tłumaczenia konsekutywnego. Warsztaty poszczególnych partnerów zostaną przeprowadzone w dwóch równoległych sesjach (godz. 11.00-12.30 oraz godz. 13.30-15.00). Warsztaty z grywalizacji zostaną poprowadzone w języku polskim (15.00-18.00). Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM

8:00 - 9:00 - rejestracja

Część konferencyjna

9:15-10:00 Prezentacja idei projektu oraz jego ram teoretycznych

10:00-10:10 - Dlaczego metody bazujące na sztuce?

10:10-10:25 - Co to jest Wspólnota Praktyków?

10:25-10:40 - Co to jest grywalizacja? - przedstawienie metody

10:40 - Przerwa kawowa

Część warsztatowa

11:00-12. 30 - warsztaty (prowadzone równolegle)

• Improwizowane spotkania - tworzenie wspólnej przestrzeni metodą dramy - Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.
• Twoimi oczami - Orizont Cultural T
• Wspólnota praktyków - w praktyce - Stichting Hogeschool Rotterdam
• Sztuka kolażu - użycie obrazów i słów to tworzenia znaczenia - Training for Women Network Ltd.

12:30-13.30 - Przerwa obiadowa

13:30-15.00 - Warsztaty (prowadzone równolegle)

• Improwizowane spotkania - tworzenie wspólnej przestrzeni metodą dramy - Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.
• Twoimi oczami - Orizont Cultural T
• Wspólnota praktyków - w praktyce - Stichting Hogeschool Rotterdam
• Sztuka kolażu - użycie obrazów i słów to tworzenia znaczenia - Training for Women Network Ltd

15.00-15.15 - Przerwa kawowa

15:15-18:15 - Warsztaty z grywalizacji - grywalizacja jako narzędzie zmiany społecznej- Fundacja Gerere

18:15 - Dyskusje nieformalne

Więcej o projekcie:

Dom Kultury Kadr - jako partner projektu - działania artystyczne przeprowadził w grupie osadzonych mężczyzn w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec pracując metodami dramy wprowadzając też elementy grywalizacji. W trakcie warsztatów teatralnych powstał spektakl. Lider z Finlandii wykorzystywał sztuki muzyczne, połączenie plastyki, teatru i sztuki tworzenia komiksów w pracy z uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Włosi pracowali z osobami niesłyszącymi i imigrantami z użyciem sztuk wizualnych. Rolą holenderskiego operatora było kierowanie procesem rozwoju wszystkich aktywnych trenerów w projekcie. Celem rumuńskiego akcjonariusza była aktywizacja społeczeństwa poprzez organizowanie lokalnych tradycyjnych świąt i rozwijanie praktycznych umiejętności przez akcje animacyjne na ulicach i kampanie społeczne dla osób z problemami społeczno-ekonomicznymi. Partner z Irlandii Północnej skierował swój projekt do pedagogów społecznych, którzy uczyli się nowych sposobów wykorzystania sztuki - rzeźba, film i teatr, animacja.

Partnerzy wspólnie przygotują e-book - interaktywny przewodnik dostarczający praktycznych narzędzi metodycznych dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, pedagogów, animatorów.

Partnerzy w projekcie:

• Finlandia - Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry. - lider projektu
• Włochy - Istituto dei Sordi di Torino
• Holandia - Stichting Hogeschool Rotterdam
• Irlandia Północna - Training for Women Network Ltd.
• Rumunia - Orizont Cultural T
• Polska - Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy