null

Jak stworzyć Dom Sąsiedzki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Ideę MAL najpełniej urzeczywistniają Domy Sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

Domy Sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.

  

JAK STWORZYĆ DOM SĄSIEDZKI?

 

 Dla mieszkańców

Przetestuj dzięki lokalom miejskim na krótkie działania – Dzięki formule udostępnienia lokali miejskich na krótki czas można zrealizować pilotaż, sprawdzić potencjał miejsca i określić zasoby. Narzędzie to można wykorzystać, kiedy nie ma pewności odnośnie powodzenia funkcjonowania miejsca aktywności lokalnej w danym środowisku. W tej formule można wynająć lokal na miesiąc, chyba że działania odbywają się tylko w wybrane dni tygodnia – wtedy możliwe jest podpisanie umowy na trzy miesiące. Koszt wynajmu takiego lokalu jest ustalany indywidualnie i jest zależny od lokalu i działań, które będą w nim realizowane. W uzasadnionych przypadkach opłaty związane będą jedynie z mediami.

Zrealizuj pilotaż dzięki inicjatywie lokalnej – zbierz innych aktywnych mieszkańców, zastanówcie się jak moglibyście się włączyć w prowadzenie domu sąsiedzkiego. Wypełnijcie wniosek o inicjatywę lokalną i złóżcie ją do urzędu dzielnicy. Zobacz jak zrobili to mieszkańcy Targówka TU. (Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, aby wspólnie zrealizować zadanie publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcie, to mogą złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Być może takim pomysłem okaże się otwarcie miejsca aktywności lokalnej).

Zgłoś projekt w budżecie partycypacyjnym – zorientuj się czy innym też brakuje takiego miejsca. Opisz czemu jest potrzebne, jak miałoby działać, co powinno się w nim dziać. Zachęć mieszkańców do głosowania właśnie na ten projekt. Zobacz jak zrobiły to mieszkanki na Muranowie TU. (Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Miejsce aktywności lokalnej może znaleźć się w puli pomysłów, które zostaną poddane głosowaniu.)

Zaangażuj radę osiedla  – jako jednostki pomocnicze niższego rzędu w dzielnicach m. st. Warszawy mają Rady Osiedla możliwość ubiegania się o lokale na prowadzenie działalności statutowych. Przestrzeń ta, na określonych warunkach, może pełnić również funkcję miejsca aktywności lokalnej.

 

           

Dla organizacji pozarządowych

Organizacja może prowadzić dom sąsiedzki w ramach zadania publicznego (zleconego przez urząd w ramach otwartego konkursu ofert). (Zobacz jak prowadzone jest np. Centrum Społeczne Paca). Zachęcamy do obserwowania ogłaszanych konkursów (http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych) lub do ich inicjowania.

 

  Dla urzędników

Urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (np. domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki) oraz rady osiedli mogą otworzyć się na współpracę z mieszkańcami. Mogą wykorzystywać do tego zasoby własne, zewnętrzne, jak i zasoby lokalnej społeczności.

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy może określić potrzebę  i zlecić (np. w otwartym konkursie ofert) stworzenie domu sąsiedzkiego. (Zobacz jak zrobiła to Dzielnica Wola). Lokalne domy kultury i biblioteki mogą otworać się na współpracę  z mieszkańcami lub przekształcić (lub otworzyć nową) filię, która będzie mieć charakter domu sąsiedzkiego. Zobacz jak robi to np. Białołęcki Ośrodek Kultury (3 pokoje z kuchnią). Urząd moze także sam podjąć się prowadzenia domu sąsiedzkiego. (Zobacz jak robi to Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów (Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców)).

Jeśli jako urząd planujecie otworzyć dom sąsiedzki, ale nie wiecie od czego zacząć, jak oszacować koszty i harmonogram działań itp., zapraszamy do kontaktu. (Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz, zwlodarczyk@um.warszawa.pl, 22 443 34 39).

 

 

EWALUACJA

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na bieżąco przygląda się rozwojowi Miejsc Aktywności Lokalnej, a przede wszystkim Domów Sąsiedzkich, w Warszawie. Warszawskie domy sąsiedzkie są prowadzone wg różnych modeli m.in.: jako część urzędu, jako filia instytucji kultury, jako miejsce prowadzone przez NGO (w ramach zadania zleconego przez m.st. Warszawę).

Zachęcamy do zapoznania sie z wynikami badań ewaluacyjnych zlecanych corocznie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (pliki poniżej).

 

                                                      

 

 

RAPORTY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I DZIAŁAŃ  DIAGNOSTYCZNYCH

Planując otwarcie Domu Sąsiedzkiego dobrze jest poznać potrzeby lokalnej społeczności oraz jej oczekiwania wobec nowego miejsca. Wiele dzielnic przed otwarciem Domu Sąsiedzkiego decyduje się na przeprowadzenie diagnozy lub konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z dotychczasowych procesów. >>>

 

REKOMENDACJE DOT. PRZYSTOSOWANIA LOKALU

Dom Sąsiedzki powinien sprzyjać integracji integracji sąsiedzkiej i wspólnemu działaniu. Przedstawiamy rekomendacje dot. przystosowania lokalu na cel Domu Sąsiedzkiego >> TU.

Polecamy także pracę dyplową p. Katarzyny Funk (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) pt. "Wpływ organizacji przestrzeni na rodzaj relacji międzyludzkich (...)". "Tematem niniejszej pracy dyplomowej są relacje międzyludzkie. Bazą części teoretycznej dyplomu jest analiza potrzeby posiadania bliskich więzi społecznych, ich wpływu na życie człowieka, jego poczucie szczęścia oraz ogólne zadowolenie z życia. To poszukiwanie zasad i reguł kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający, ułatwiający i zachęcający do integracji. Na przykładzie kilku warszawskich miejsc aktywności lokalnej dokonana została analiza sposobu funkcjonowania takich obiektów, ich pozytywnych, jak i negatywnych jakości przestrzennych oraz przede wszystkim oceny przez użytkowników. Ostatecznie praca jest próbą sformułowania założeń będących pomocą przy projektowaniu nowych domów sąsiedzkich, (...)". >> TU

Publikacja - inspiracja. "Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) wydała poradnik „Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany”. Jest to zbiór porad i wskazówek dotyczących aranżacji przestrzeni w bibliotekach". Pobierz także GRĘ "Planowanie biblioteki".

Polecamy nagranie sesji z V. Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu (2018) pt. "Architekt jako partner: dialog projektant – użytkownik na wstępnym etapie planowania inwestycji i w trakcie realizacji"  

 

Załączniki: