null

IV Święto Kolonii Wawelberga

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł: IV Święto Kolonii Wawelberga

 Dzielnica: Wola

 Co zostało zrobione w ramach inicjatywy:

Święto Kolonii Wawelberga ma na celu przywrócenie pamięci warszawskiego filantropa Hipolita Wawelberga oraz przypomnienie mieszkańcom kolonii historii miejsca. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 120. Rocznicy rozpoczęcia budowy kolonii. Ważnym elementem wydarzenia było propagowanie aktywności obywatelskiej i popularyzacja wiedzy na temat dostępnych narzędzi partycypacji społecznej, takich jak: budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna. Swoją działalność zaprezentowały organizacje pozarządowe, takie jak: Fundacja OPOR, Fundacja Jeden Muranów, Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki, TOnZ Oddział Warszawa, Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego. Podczas święta odbyły się również różnorodne występy i animacje.

 Łączna wartość inicjatywy: 58 750 zł (w tym wkład Miasta: 19 700  zł –  ok.  33 %)

Załączniki: