null

Inicjatywa lokalna? Udało się zrealizować cele! Inspiracja z Muranowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na ławce siedza trzy osoby trzymając tablice z napisami: bez ławki nie ma podwórka, wzorowa sąsiadka, jestem z muranowa. Nad ławką widnieje napis “Ławka na jeden dzień”

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami, dzięki której można realizować lokalne działania. Jak to działa? Zainspiruj się inicjatywami lokalnymi z Muranowa.

Swoimi doświadczeniami z realizacji inicjatyw lokalnych dzieli się Marek Ślusarz z Fundacji “Jeden Muranów”, organizator m.in. pikników lokalnych i akcji podwórkowych (Malarze Podwórkowi). 

Czego dotyczyła Wasza inicjatywa lokalna? 

Trzykrotnie skorzystaliśmy ze wsparcia inicjatywy lokalnej przy organizacji naszego Pikniku “Muranów leży nam na sercu”. 

Skąd dowiedziałaś się o inicjatywie lokalnej (jako sposobie organizowania działań lokalnych)? 

Jeśli dobrze pamiętam to brałem udział w konsultacjach przed powstaniem inicjatywy lokalnej, a potem w jej promowaniu wśród mieszkańców. 

Czy dzięki inicjatywie lokalnej udało Wam się zrealizować zakładany cel? 

We wszystkich inicjatywach lokalnych udało się osiągnąć zakładane cele. 

Co Cię najbardziej zaskoczyło przy realizacji inicjatywy lokalnej? 

Z utrudnień (zaskoczeń) był wymóg realizowania inicjatywy (pikników) przez jednego wykonawcę, który za całość wystawi jedną fakturę. To powodowało ponoszenie wydatków koniecznych przed samym piknikiem przez organizatora inicjatywy. W jednym z przypadków podpisaliśmy umowę w dniu wydarzenia. Niestety mieliśmy też dwie inicjatywy mieszkańców, z których się wycofaliśmy: jedna dotyczyła gier planszowych, gdzie padło stwierdzenie, że po zakończeniu projektu zostaną gry zabrane, a druga dotyczyła klubu malucha, gdzie modernizacje związane z bezpieczeństwem dzieci nie zostały zaakceptowane.   

Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie związane z realizacją inicjatywy lokalnej? 

Najlepsze wspomnienia dotyczą sytuacji, gdzie niektóre wydziały dzielnicy czynnie włączyły się w udział i daleko idącą pomoc przy realizacji inicjatywy.

Czy uważasz, że warto było realizować inicjatywę lokalna? Dlaczego? 

Zdecydowanie warto realizować inicjatywę lokalną. Jest to jedno z niewielu narzędzi wspierających aktywnych mieszkańców. Realizacja dużych imprez za jej pomocą jest bardzo trudna. Realizacja projektów o wartości do 10 000 zł jest jednak moim zdaniem dobrym pomysłem.