null

Działania wielokulturowe w Miejscach Aktywności Lokalnej w 2018 r. [KONKURS DLA NGO]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do składania ofert na działania wielokulturowe w Miejscach Aktywności Lokalnej.

 

Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy tworzą mozaikę osób różniących się między sobą m.in. ze względu na pochodzenie. Aby umożliwić pełny rozwój i harmonijne współistnienie warszawskiej społeczności, konieczne jest tworzenie przestrzeni tolerancyjnej, wolnej od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Niech różnorodność stanie się elementem inspirującym do działań w przestrzeni lokalnej.

 

Działania mają odbyć się w terminie między 19 a 25 listopada 2018 r. W ramach niniejszego zadania oferent może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 25.000,00 zł. (Łączna pula środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 zł.) Poza dofinansowaniem, zapewniamy promocję oraz ewaluację wydarzeń.

 

Ogłoszenie konkursowe na stronie: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AAB44657-86FB-4054-8DE2-9684B949AB9E,frameless.htm

Oferty można składać do 25 września br.

 

Więcej o konkursie:

Celem zadania jest zwiększanie świadomości mieszkańców Warszawy na temat społeczności cudzoziemskich miasta, zwalczanie uprzedzeń wobec uchodźców i imigrantów oraz budowanie wizerunku Warszawy jako miasta otwartego i integrującego. Wydarzenia powinny mieć zasięg lokalny i odpowiadać na potrzeby właściwej wspólnoty sąsiedzkiej.

Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu różnego rodzaju działań skierowanych do mieszkańców Warszawy w Miejscach Aktywności Lokalnej (MAL-e) z wyłączeniem Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Miejsca Aktywności Lokalnej to różnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią),  wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców,  nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu. Szczególnym rodzajem Miejsc Aktywności Lokalnej są Domy Sąsiedzkie. Domy sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca, których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.  Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal.

Realizacja zakłada konieczność współpracy i współdziałania, w tym włączenia w przygotowanie i realizację zadania przedstawicieli społeczności imigranckich zamieszkałych w Warszawie. 

 

Inspiracje

Poznaj realizowane już działania wielokulturowe w MAL - https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null