null

Drzewa owocowe - osiedle Jazdów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł: „Drzewa owocowe – osiedle Jazdów”

☛ Dzielnica: Śródmieście

☛ Cel: Zasadzenie drzew owocowych na osiedlu Jadzów.

☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy?  Inicjatywa lokalna została zrealizowana przez mieszkańców przy wsparciu Fundacji „Łąka” i m.st. Warszawy. Projekt miał na celu zaktywizowanie mieszkańców miasta oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie miejskiego ogrodnictwa i roli owadów zapylających.

Pierwszym etapem działań podjętych w ramach inicjatywy było przeprowadzenie warsztatów. Warsztaty odbyły się w ramach wkładu pracy społecznej. Przekazaniem fachowej wiedzy zajęli się przedstawiciele Fundacji „Łąka”, która w 2016r. prowadziła swoje działania w jednym z domków fińskich na terenie osiedla Jazdów.  Pierwszy warsztat dotyczył kwestii drzew owocowych w mieście, ich roli, sadzenia i pielęgnacji.  Drugi zaś dotyczył łąk kwietnych oraz ich znaczenia w miejskim ekosystemie.

Kolejnym kluczowym etapem działań było praktyczne zastosowanie zdobytej podczas warsztatów wiedzy. Uczestnicy inicjatywy pod opieką specjalistów z Fundacji „Łąka” zasadzili 10 sadzonek starych odmian drzew jabłoni i wysiali 100m2 łąki kwietnej. Dodatkowo zamontowano mocowania drzew.

Ostatnim etapem działań było zamontowanie tabliczek informacyjnych, opisujących stare odmiany jabłoni. Opiekę nad zasadzonymi roślinami będą sprawować inicjatorzy pomysłu.

☛ Łączna wartość inicjatywy: 3.073,5 zł (w tym wkład Miasta: 1.008,5 – ok. 32%)

Załączniki: