null

Domy Sąsiedzkie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O DOMACH SĄSIEDZKICH 

 

Ideę Miejsc Aktywności Lokalnej najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

Domy Sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy* miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy Sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, często także w weekendy.

W Domach Sąsiedzkich mieszkańcy mogą sami być  gospodarzami lub współgospodarzami (z pracownikami instytucji/organizacji prowadzącej dom sąsiedzki).  W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.

Dom Sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią,  ale społecznością ludzi związanych z tym miejscem  i angażujących się w jego działania (np. poprzez samopomoc). Dom Sąsiedzki powinien wychodzić ze swoimi działaniami także poza mury swojej siedziby, w teren,  do okolicznych mieszkańców.

Mieszkańcy współtworzą program Domu Sąsiedzkiego. Mogą mieć także wpływ na regulamin, wygląd miejsca i jego wyposażenie oraz wybór koordynatora miejsca.  

 

Domy Sąsiedzkie działają w oparciu o:

✰ LOKALNOŚĆ - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy

 ELASTYCZNOŚĆ  - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca

✰ WSPÓŁPRACA – miejsce aktywnie współpracuje z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz sąsiedztwa

OTWARTOŚĆ – miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca,  działa zgodnie z zasadątolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi  oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej

ZASADĘ WZAJEMNOŚCI   - jeśli korzystam z zasobów lub działań domu sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzupełniam np. materiały plastyczne czy zapas herbaty

WZAJEMNE ZAUFANIE  - koordynatora do mieszkańców, mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem

RÓWNY DOSTĘP – dom sąsiedzki ma być otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkańców, nie powinien zostać zawłaszczony przez jedna grupę

 

CO SIĘ TU DZIEJE?

W domu sąsiedzkim każdy może realizować własne pomysły na działania. Oferują one mieszkańcom bezpłatną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwzięć oraz w miarę możliwości sprzęt: rzutnik, flipchart, laptop. Można skorzystać również ze wsparcia organizacyjnego, a często animacyjnego. Pozwala to na stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

Oferta Domów Sąsiedzkich w dużej mierze opiera się na potencjale mieszkańców i organizacji tam działających. Z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Z drugiej zaś, jest tworzona przez nich samych i bazuje na lokalnych zasobach. Mogą to być  np. zajęcia informatyczne dla seniorów, warsztaty pisarskie, małe konferencje, literacki klub dyskusyjny, spotkania chóru, punkt gry miejskiej, szkolenia dla poszukujących pracy, koło gier planszowych, spotkania mam, warsztaty hiphopowe, rozmówki angielskie,  gimnastyka dla seniorów…

***

 

WARSZAWSKIE DOMY SĄSIEDZKIE: 

 

BEMOWO

o Dwa Jelonki, ul. Powstańców Śląskich 44

 

BIAŁOŁĘKA

o 3 pokoje z kuchnią, ul. Głębocka 84

 

BIELANY

o Samogłoskaul. Samogłoska 9a, lok. 3, Ip.

o Studnia, ul. Estrady 112

 

MOKOTÓW

o Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44 a

o Akumulator, ul. Rzymowskiego 32, (w siedzibie Domu Kultury KADR)

 

OCHOTA

o MAL Grójecka 109, ul. Grójecka 109

Raport z konsultacji społecznych

o Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17

o Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie", ul. Tarczyńska 11

 

PRAGA-POŁUDNIE

o PACA 40 Miejsce Akcji, ul. M. Paca 40

 

PRAGA-PÓŁNOC

o Dom Sąsiedzki Moje Szmulki, ul. Łochowska 39 lok. 7
(chwilowo nieczynny, konkurs na operatora MAL czeka na rozstrzygnięcie)

 

TARGÓWEK

o Świtlica, ul. Wysockiego 11

o Przystanek Siarczana, ul. Siarczana 6 (w budynku Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek)

 

URSYNÓW

o MAL Kajakowa 12b, ul. Kajakowa 12b (w budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury)

o MAL Kłobucka 14, ul. Kłobucka 14

 

WOLA

o Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, ul. Jana Olbrachta 9

o Piaskownica, ul. Piaskowa 7

o Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a

 

WŁOCHY

o Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach, ul. Rejonowa 6/8

 

ŻOLIBORZ

o MAL Marymont, ul. Marii Kazimiery 20/1 

Raport z konsultacji społecznych