null

Ciekawy las wokół nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł:  Ciekawy las wokół nas

Dzielnica:  Wawer

Cel: Edukacja przyrodnicza oraz budowanie poczucia odpowiedzialności  za swoją okolicę, poprzez uporządkowanie ścieżek spacerowych i przyrodniczych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Co zostało zrobione w ramach inicjatywy:  Uporządkowano część lasu wokół Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zebrano kilkanaście worków śmieci oraz przeprowadzono konkurs dla dzieci na rozpoznawanie głosów i sylwetek ptaków gniazdujących na terenie  Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo dla biorących udział w akcji przygotowano poczęstunek z grilla.

Łączna wartość inicjatywy:  6.156,00 zł (w tym wkład Miasta: 876,00 zł – ok. 14 %)

Załączniki: