null

Partnerstwo lokalne Ulrychów Mieszkańców, czyli wokół tożsamości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uczestnicy spotkania siedzą w kręgu i rozmawiają

Ulrychowskie partnerstwo jest jednym z najmłodszych w sieci warszawskich partnerstw – pierwsze spotkanie potencjalnych partnerów odbyło się 13 maja 2019 roku. W Miejscu Aktywności Lokalnej na Jana Olbrachta 9 zebrali się przedstawiciele i przedstawicielki dwunastu różnych podmiotów działających w tej części Woli. Inicjatorem był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola, ale od początku deklarował rolę wspierającą, a nie liderską (zasada pomocniczości!). Dwie godziny dyskusji wypełnione były rozmowami o potrzebach mieszkańców i mieszkanek Ulrychowa (też: jak się o nich dowiedzieć) i pomysłami, na co współpraca partnerska może się tu przydać. Główne wątki z samych początków PLUM to łączenie mieszkańców, angażowanie w sprawy lokalne, budowanie relacji między mieszkańcami i między instytucjami i organizacjami, komunikacja, wymiana informacji, zajmowanie się przestrzenią publiczną, wspólną (tu dużo potrzeb). Wtedy też padła propozycja pierwszego wspólnego wydarzenia, Dnia Sąsiada, które miało pozwolić się poznać i dobrze zacząć oraz pierwsze deklaracje angażowania się.

28 listopada 2022, podczas spotkania sieciującego warszawskie partnerstwa lokalne w MAL Kotłowania, którego gospodarzem było PLUM, spotkaliśmy grupę partnerską zwartą, współpracującą, różnorodną, zaangażowaną, traktującą sprawy ulrychowskie i współpracę wokół nich jako ważne. Głównym wątkiem, oprócz przybliżenia historii partnerstwa i tego, co pomagało w budowaniu współpracy i utrudniało ten proces (na czym zwykle uczymy się podczas spotkań partnerskich, z doświadczeń gospodarzy), było angażowanie mieszkańców wokół budowania tożsamości lokalnej. Podstawą była historia i poznawanie zasobów Ulrychowa (dla osób z innych części Warszawy bardzo potrzebna!) i dzielenie się tym, co dotychczas PLUM zrobiło (na przykład współpraca nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego czy spacery: fotograficzny po Starych Jelonkach i okolicy oraz „Obywatele decydują”, czyli tropem zrealizowanych inicjatyw z Budżetu Obywatelskiego, zakończony wspólnym ucztowaniem w MAL Kotłownia). Stosunkowo nowym, ciągle w procesie „produkcji”, dużym przedsięwzięciem partnerskim jest Archiwum Społeczne Ulrychowa (ASU). Pomysł na stworzenie społecznego archiwum narodził się na spotkaniu PLUM, w czasie dyskusji o tożsamości. W przeciwieństwie do np. Koła czy Czystego, Ulrychów jest trochę sztucznym tworem, słabo znanym warszawiakom. Nie miały tu miejsca spektakularne wydarzenia, jak np. wolne elekcje królów, nie powstawały nowatorskie projekty, jak np. Osiedle TOR, nie zdarzyło się (na szczęście) zrównanie z ziemią całego obszaru, tak jak na Muranowie. Ulrychowska lokalna tożsamość, poczucie związania z miejscem i bycia z tego dumnym, musi kształtować się w oparciu o drobne, codzienne sprawy mieszkanek i mieszkańców – tych z przeszłości i teraźniejszości.

PLUM postanowiło stworzyć archiwum, które będzie gromadzić pamiątki, jakie są w każdym domu: zdjęcia, ulotki, wycinki z gazet czy zaproszenia na śluby pozyskane od mieszkanek i mieszkańców. Oczywiście będą to skany, a nie oryginały. Potem pojawił się pomysł zapisywania tego, co jest w ludzkiej pamięci, a więc nagrywanie wywiadów. Gromadzenie pamiątek i nagrań nie jest celem samym w sobie – trzeba je udostępniać. PLUM zdecydowało, że wszystko musi być dostępne w Internecie, ale będzie też organizować wystawy, konkursy, pokazy. Mogą też powstawać filmy, a może i publikacje książkowe. Partnerstwo przeprowadziło spotkanie warsztatowe, aby wspólnie ustalić cele, formy i metody pracy, a obecnie w gronie partnerów wspierających przygotowywana jest specjalna deklaracja współpracy w zakresie utworzenia i prowadzenia Archiwum Społecznego Ulrychowa.

Osoby obecne na sieciowaniu dzieliły się różnymi pomysłami na wzmocnienie tego przedsięwzięcia oraz innymi działaniami na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości (na przykład współpraca z lokalnym biznesem – mapa lokalnych rzemieślników jak na Pradze, quest o Ulrychowie, działania wokół patronów ulrychowskich ulic, przygotowanie gazety lokalnej czy mapowanie Ulrychowa – miejsca pełne emocji i sąsiedzkich historii, ciekawe zapomniane lokalizacje i lokalne nazwy).