Warszawski Raport Rowerowy

Grafika ilustracyjna

Warszawski Raport Rowerowy jest wydawany w celu promowania ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu i informowania o realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne w tym zakresie.

Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu rowerowego. Stanowi szczegółowe omówienie zeszłorocznych inwestycji, obecnego stanu infrastruktury oraz zarysowuje plany na najbliższą przyszłość. Jego ważnym elementem jest też szczegółowe omówienie statystyk wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

Od 2020 r. Raport przygotowuje zespół Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej. Wcześniej zadanie to realizowało Biuro Polityki Mobilności i Transportu, a przed nim Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Załączniki: