Warszawskie standardy projektowe


Responsive Image
Podobnie jak sama jazda rowerem, infrastruktura rowerowa musi być zgodna z przepisami, określonymi w ustawach i rozporządzeniach.

Już w 2010 roku Warszawa ustanowiła również dodatkowe normy podnoszące jakość, które nakazują m.in. budowę dróg dla rowerów z asfaltu - to tzw. Standardy rowerowe.

Poniżej można znaleźć zestawienie tych zapisów oraz odnośniki do najważniejszych przepisów polskiego prawa.

Ustawy

Rozporządzenia

Zarządzenia