Projekty zrealizowane

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogły ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, okreslającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

 • BO - budżet obywatelski
 • CPR - ciąg pieszo-rowerowy
 • DDR - droga dla rowerów
 • NCW - Nowe Centrum Warszawy
 • SZRM - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • TW - Tramwaje Warszawskie
 • UD - urząd dzielnicy
 • ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
 • ZIT WOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • ZMID - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (włączony od września 2021 do SZRM) 
 • ZRiKD - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Data ostatniej aktualizacji spisu: 07.09.2021 r.

L - Ł

N

O

P

Projekty na literę P.

Załączniki:

S-Ś

Projekty na literę S.

Załączniki:

Z

Projekty na literę Z.

Załączniki: