Projekty inwestycji zrealizowanych

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, określającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy – dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Prezentowane tu w celach informacyjnych projekty stanowią jedynie wycinek kompletnej dokumentacji projektowej dla danych inwestycji. Uzyskane dane lub informacje można wykorzystywać tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Miasto Stołeczne Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Ze względu na mnogość procesów inwestycyjnych w skali miasta zamieszczone pliki nie stanowią również wiążacej informacji o aktualnej organizacji ruchu na danej ulicy. 


Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2024 r.


Wykaz używanych skrótów:

Projekty wdrożone w koordynacji z rozszerzaniem SPPN znajdują się na stronach ZDM:

Sprawdź lokalizację na mapie

B

Projekty na literę B.

Załączniki:

D

Projekty na literę D.

Załączniki:

F-G-H

Projekty na literę G.

Załączniki:

I-J

Projekty na literę J.

Załączniki:

K

Projekty na literę K.

Załączniki:

L - Ł

Projekty na litery L i Ł.

Załączniki:

M-N

Projekty na literę M.

Załączniki:

P

Projekty na literę P.

Załączniki:

R

Projekty na literę R.

Załączniki:

S-Ś

Projekty na literę S.

Załączniki:

T

Projekty na literę T.

Załączniki:

U

W

Projekty na literę W.

Załączniki:

Z-Ż

Projekty na literę Z.

Załączniki: