Projekty zrealizowane

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogły ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, określającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

Projekty wdrażane w koordynacji z rozszerzaniem SPPN znajdują się na stronach ZDM:

Data ostatniej aktualizacji tej zakładki: 20.11.2023 r.

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystywać tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Miasto Stołeczne Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Ze względu na mnogość procesów inwestycyjnych w skali miasta zamieszczone pliki nie stanowią wiążacej informacji o aktualnej organizacji ruchu na danej ulicy. Prezentowane tu w celach informacyjnych projekty stanowią jedynie wycinek kompletnej dokumentacji projektowej dla danych inwestycji.

 

B

Projekty na literę B.

Załączniki:

D

Projekty na literę D.

Załączniki:

F-G-H

Projekty na literę G.

Załączniki:

I-J

Projekty na literę J.

Załączniki:

K

Projekty na literę K.

Załączniki:

L - Ł

M-N

Projekty na literę M.

Załączniki:

P

Projekty na literę P.

Załączniki:

R

Projekty na literę R.

Załączniki:

S-Ś

Projekty na literę S.

Załączniki:

T

Projekty na literę T.

Załączniki:

U

W

Projekty na literę W.

Załączniki:

Z-Ż

Projekty na literę Z.

Załączniki: