Projekty w realizacji

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, okreslającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

  • BO - budżet obywatelski
  • CPR - ciąg pieszo-rowerowy
  • DDR - droga dla rowerów
  • NCW - Nowe Centrum Warszawy
  • SZRM - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  • TW - Tramwaje Warszawskie
  • UD - urząd dzielnicy
  • ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
  • ZMID - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (włączony od września 2021 do SZRM) 

Data ostatniej aktualizacji spisu: 22.09.2021 r.

Dowiedz się więcej o najważniejszych trwających inwestycjach.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie