Projekty w przygotowaniu

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, okreslającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

Data ostatniej aktualizacji spisu: 21.01.2022 r.

Na dole strony znajduje się mapa. 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie