Projekty inwestycji w przygotowaniu

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, określającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy – dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Prezentowane tu w celach informacyjnych projekty stanowią jedynie wycinek kompletnej dokumentacji projektowej dla danych inwestycji. Uzyskane dane lub informacje można wykorzystywać tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Miasto Stołeczne Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Ze względu na mnogość procesów inwestycyjnych w skali miasta zamieszczone pliki nie stanowią również wiążacej informacji o aktualnej organizacji ruchu na danej ulicy. 

Na dole strony znajduje się mapa poglądowa z zaznaczonym orientacyjnym zakresem projektów.


 Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2024 r.

Projekty nowe (🆕) oraz zaktualizowane (♻️) oznaczone są stosownymi ikonami.


Wykaz używanych skrótów dla:

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie