Projekty organizacji ruchu


Grafika dekoracyjna

Drogi dla rowerów, pasy i kontrapasy rowerowe, łączniki i przejazdy przez skrzyżowania, strefy uspokojonego ruchu – infrastruktury przyjaznej rowerzystom w Warszawie ciągle przybywa.

Według Strategii Transportowej m.st. Warszawy do osiągnięcia pełnej sieci tras rowerowych potrzeba ok. 900 km infrastruktury rowerowej. Oczywiście myśląc o spójnej i efektywnej sieci sama jej długość powinna być jedynym kryterium.

W poszczególnych zakładkach znajdziesz najważniejsze koncepcje i projekty rowerowych inwestycji, które zostały realizowane w Warszawie w ostatnich latach lub są planowane do realizacji w przyszłości.
 

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, okreslającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Te projekty, które nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone, można ocenić i zgłosić do nich uwagi. Udział rowerzystów w procesie przygotowywania nowych inwestycji rowerowych jest zagwarantowany zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego.

Podczas prac nad projektami zwracamy się do przedstawicieli środowiska rowerowego z prośbą o uwagi i propozycje, które mogą poprawić projekt. Wszystkie zgłoszenia od Was analizujemy i staramy się wprowadzić niezbędne poprawki.