Pomiary ruchu


Responsive Image
Infrastruktura rowerowa w Warszawie jest stale rozbudowywana. Rower stał się pełnoprawnym elementem systemu transportowego miasta. Dlatego ważnym zadaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rowerowej jest regularne przeprowadzanie badań ruchu.

Pierwsze ręczne pomiary ruchu rowerowego zostały przeprowadzone w 2014 r. Od tego czasu odbywają się cyklicznie raz do roku. W tym samym czasie zamontowano też pierwsze automatyczne liczniki rowerzystów.

Sieć punktów pomiarowych jest stale rozbudowywana, głównie przy okazji budowy kolejnych tras rowerowych. Pomiary ręczne są uzupełnieniem danych z liczników automatycznych

Podstawową zaletą liczników automatycznych jest to, że działają w trybie ciągłym, czyli przez cały rok i niezależnie od warunków atmosferycznych. Porównanie ze sobą danych z poszczególnych punktów oraz zestawienie ich z dodatkowymi informacjami, np. o pogodzie, pozwala uzyskać dokładny obraz rowerowej Warszawy. 

Skala oraz metodologia pomiarów będą ulepszane, aby osiągnąć jak najbardziej wiarygodne wyniki. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na rozwój systemu liczników automatycznych z wykorzystaniem nowej technologii. Firma Siemens Mobility Polska w ciągu najbliższych dwóch lat zamontuje ponad 30 liczników w formie radarów. System będzie zintegrowany z istniejącą siecią Automatycznych Pomiarów Ruchu prowadzoną przez ZDM.

Nowe liczniki mają znajdować się w punktach pozwalających na precyzyjne zestawienie danych z pomiarem ruchu pozostałych pojazdów. Docelowo niewykluczone jest też zastąpienie radarami istniejących liczników w formie pętli indukcyjnych oraz korekta ich lokalizacji. Celem jest utworzenie kordonów pomiarowych i zebranie jak największej liczby jak najbardziej wiarygodnych danych wraz z możliwością ich precyzyjnego odniesienia do pomiarów ruchu samochodowego. 

Coroczne pomiary ręczne są uzupełnieniem danych z liczników automatycznych. Analiza danych z liczników oraz pomiary ręczne dają łącznie kompleksowy obraz sytuacji rowerzystów w Warszawie. W ramach takich badań mierzymy parametry niedostępne dla pętli indukcyjnych takie jak np. płeć, ubiór (sportowy czy codzienny), czy rodzaj roweru (miejski, sportowy, Veturilo).

Raporty z pomiarów ruchu

2021

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2021

2020

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2020

2019

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2019

2018

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2018

2017

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2017

2016

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2016

2015

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2015

2014

Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2014