Pomiary ruchu


Responsive Image
Infrastruktura rowerowa w Warszawie jest stale rozbudowywana. Rower stał się pełnoprawnym elementem systemu transportowego miasta. Dlatego ważnym zadaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rowerowej jest regularne przeprowadzanie badań ruchu.

Pierwsze ręczne pomiary ruchu rowerowego zostały przeprowadzone w 2014 r. Od tego czasu odbywają się cyklicznie raz do roku. W tym samym czasie zamontowano też pierwsze automatyczne liczniki rowerzystów.

Sieć punktów pomiarowych jest stale rozbudowywana, głównie przy okazji budowy kolejnych tras rowerowych. Pomiary ręczne są uzupełnieniem danych z liczników automatycznych

Podstawową zaletą liczników automatycznych jest to, że działają w trybie ciągłym, czyli przez cały rok i niezależnie od warunków atmosferycznych. Porównanie ze sobą danych z poszczególnych punktów oraz zestawienie ich z dodatkowymi informacjami, np. o pogodzie, pozwala uzyskać dokładny obraz rowerowej Warszawy. 

Skala oraz metodologia pomiarów będą ulepszane, aby osiągnąć jak najbardziej wiarygodne wyniki. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na rozwój systemu liczników automatycznych z wykorzystaniem nowej technologii. W 2022 r. Firma Siemens Mobility Polska zamontowała ponad 30 liczników w formie radarów. System jest zintegrowany z istniejącą siecią Automatycznych Pomiarów Ruchu prowadzoną przez Zarząd Dróg Miejskich. W przyszłości planowana jest jego dalsza rozbudowa oraz unowocześnianie.

Nowe liczniki znajdują się w punktach pozwalających na precyzyjne zestawienie danych z pomiarem ruchu pozostałych pojazdów. Docelowo niewykluczone jest też zastąpienie radarami istniejących liczników w formie pętli indukcyjnych oraz korekta ich lokalizacji. Celem jest utworzenie kordonów pomiarowych i zebranie jak największej liczby jak najbardziej wiarygodnych danych wraz z możliwością ich precyzyjnego odniesienia do pomiarów ruchu samochodowego. 

Docelowo coroczne pomiary ręczne powinny w założeniu być uzupełnieniem danych z liczników automatycznych. Analiza danych z liczników oraz pomiary ręczne dają łącznie kompleksowy obraz sytuacji rowerzystów w Warszawie. W ramach takich badań mierzyć można parametry niedostępne dla pętli indukcyjnych takie jak np. płeć, ubiór (sportowy czy codzienny), czy rodzaj roweru (miejski, sportowy, Veturilo).

Raporty z pomiarów ruchu

2023 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2023
2022 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2022
2021 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2021
2020 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2020
2019 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2019
2018 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2018
2017 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2017
2016 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2016
2015 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2015
2014 Raport z pomiarów ruchu rowerowego 2014