Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej


Łukasz Puchalski, Pełnonomocnik do spraw komunikacji rowerowej, zdjęcie reprezentacyjne, w szarej marynarce, na białym tle.
Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej od listopada 2012 r. jest Łukasz Puchalski. Do zadań zespołu Pełnomocnika, działającego od lipca 2015 r. w ramach Zarządu Dróg Miejskich, należy m.in.: