null

Życzliwość na drodze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W kwietniu 2016 roku na platformie crowdsourcingowej Otwarta Warszawa uruchomiliśmy kampanię „Życzliwość na drodze”. Akcja miała na celu propagowanie dobrych manier oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

Warszawiacy mogli zgłaszać swoje propozycje rozwiązań sporów drogowych poprzez udzielenie odpowiedzi na platformie otwartawarszawa.pl lub przez wypełnienie papierowej ankiety. Ankiety wraz z tzw. „pudełkami pomysłów” były dostępne w 50 warszawskich lokalizacjach (urzędach dzielnic, domach kultury, szkołach, kawiarniach).

Efektem projektu Życzliwość na drodze jest Warszawski poradnik dobrych manier na drodze. Mieszkańcy stolicy, na platformie otwartawarszawa.pl dzielili się pomysłami na poprawę warunków i kultury jazdy oraz zgłaszali niebezpieczne miejsca na warszawskich ulicach. W sumie warszawiacy zgłosili ponad 250 pomysłów na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Co więcej, w ramach akcji „Życzliwość na drodze” Miasto Stołeczne Warszawa i Otwarta Warszawa zaprosili do współpracy wspierający rozwój miasta i mieszkańców Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”. Wspólnie powstał Inkubator Pomysłów – nowa formuła, w której warszawiacy mogą zaangażować się w opracowywanie rozwiązań dla miasta.

Działanie Inkubatora były kontynuacją prac nad pomysłami zgłaszanymi przez mieszkańców. Dotychczas pomysły zgłaszane na tej platformie trafiały do władz miasta często w formie luźnych pomysłów i idei, które nie były jeszcze gotowe do wdrożenia. Tym razem zaprosiliśmy chętnych mieszkańców do dalszej pracy nad pomysłami. Inkubator stanowił świetną okazję dla mieszkańców do zdobycia cennych doświadczeń i kompetencji w obszarze projektowania metodą design thinking, a także dawał satysfakcję z realnego wpływu na realizowane przez miasto projekty. Najciekawsze projekty wypracowane przez mieszkańców w czasie Inkubatora zostały zrealizowane.

Zobacz galerię (10 zdjęć)

Załączniki: