null

Zmieniliśmy ulicę Powsińską

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nowa droga dla rowerów na ulicy Powsińskiej. Szpaler drzew, aslfatowa droga dla rowerów, nowy chodnik.

Nowe chodniki i droga dla rowerów, wyremontowane przystanki autobusowe i sygnalizacja, dodatkowe przejścia dla pieszych i zieleń uliczna – tak zmieniła się ul. Powsińska.

Zmiany objęły 2,5-kilometrowy odcinek ul. Czerniakowskiej i ul. Powsińskiej od Trasy Siekierkowskiej do ul. Nałęczowskiej. Istniejący fragment drogi dla rowerów został wyremontowany, a na dalszym odcinku wybudowana została zupełnie nowa infrastruktura dla rowerzystów. Po zachodniej stronie jezdni powstał spójny korytarz rowerowy na całej długości, a pomiędzy Trasą Siekierkowską i ul. Gołkowską droga dla rowerów znajduje się też po stronie wschodniej. Na wybranych odcinkach ruch rowerowy został skierowany na jezdnie serwisowe ulicy Powsińskiej.  Ich  nawierzchnia została wyremontowana, ruch uspokojony progami zwalniającymi, a parkowanie zostało uporządkowane poprzez przeniesienie do zatok postojowych.


Duże zmiany na skrzyżowaniach

Przebudowaliśmy cztery sygnalizacje świetlne (przy Idzikowskiego, św. Bonifacego, Morszyńskiej oraz Nałęczowskiej) oraz zbudowaliśmy jedną nową (na skrzyżowaniu z ul. Okrężną). Dzięki temu powstały przejazdy rowerowe przez skrzyżowania oraz łączniki dla rowerzystów ułatwiające włączenie się do ruchu na ulicach poprzecznych. W ramach prac zyskali piesi - wyznaczyliśmy łącznie 3 nowe przejścia (na skrzyżowaniach z ul. św Bonifacego i z ul. Okrężną). Dzięki przebudowie geometrii skrzyżowania z ul. św. Bonifacego, stało się ono bezpieczniejsze: łuki skrętów wymuszają wolniejszą, ostrożniejszą jazdę. Programy sygnalizacji świetlnych  ze sobą zsynchronizowane w celu uzyskania efektu “zielonej fali” dla kierowców. 

Wygodniej dla wszystkich

W ramach przebudowy Powsińskiej pojawiło się też wiele pomniejszych usprawnień, które wpłyną pozytywnie na komfort korzystania z infrastruktury drogowej. Wzdłuż ulicy wyremontowane zostały przystanki autobusowe, a z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących na chodniku pojawiły się specjalne pasy prowadzące. Z kolei dla rowerzystów zamontowaliśmy kilkadziesiąt nowych stojaków oraz specjalne podpórki ułatwiające oczekiwanie na zielone światło. Wzdłuż ulicy posadziliśmy też blisko 70 drzew i ponad 1000 krzewów.
Projekt inwestycji był konsultowany z mieszkańcami. Uwagi zgłoszone w konsultacjach pozwoliły dopracować rozwiązania szczegółowe.

Drugi etap w przyszłym roku

Zakończone właśnie prace to pierwszy etap inwestycji. W przyszłym planujemy jej kontynuację, czyli drogę rowerową na ul. Wiertniczej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Przyczółkowej. Zachęcamy do zapoznania się z projektem.
Nowe drogi rowerowe powstają przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łącznie w ramach ZIT WOF powstanie ponad 73 kilometry infrastruktury dla rowerzystów.
Zobacz galerię (21 zdjęć)