null

Zmieniamy ulicę Słowackiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego” to tytuł projektu wybranego przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. W najbliższych miesiącach na tej głównej ulicy Żoliborza pojawi się nowe przejście dla pieszych, droga dla rowerów i miejsca postojowe.

Ulica Słowackiego jest jedną z najważniejszych przestrzeni Żoliborza. Dzięki planowanej przebudowie ma się stać bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla okolicznych mieszkańców, zgodni z ich postulatami wyrażanymi m.in. w ramach budżetu partycypacyjnego czy licznych wniosków.

Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie nowego, naziemnego przejścia dla pieszych na wysokości urzędu dzielnicy. Nowe przejście dla pieszych wyznaczymy również na wysokości ul. Szczepanowskiego. Oba nowe przejścia, podobnie jak istniejąca zebra na wysokości ul. Czaki, zostaną wyposażone w kamienny azyl po środku jezdni, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Na całej długości ulicy powstanie spójna i wygodna droga dla rowerów – istniejący odcinek od ul. Toeplitza do ul. Krechowieckiej przejdzie remont, zaś od ul. Krechowieckiej do ul. Popiełuszki wybudujemy nową drogę dla rowerów na przedłużeniu istniejącej w celu połączenia jej z układem przejazdów dla rowerzystów przy stacji metra Marymont. W najważniejszych punktach pojawią się stojaki dla rowerów.

Na zmianach zyskają także kierowcy. Wzdłuż ulicy wyznaczymy ok. 60 miejsc postojowych, co oznacza że ich liczba zwiększy się dwukrotnie. Nowe miejsca (skośne i równoległe) pojawią się dzięki rezygnacji z jednego pasa jezdni pomiędzy skrzyżowaniami, co nie wpłynie na przepustowość całej ulicy. Pojawi się również nowa zieleń uliczna.

Pomysł zgłoszony przez mieszkańców jest realizowany z opóźnieniem. Wynikało ono m.in. z rozszerzenia zakresu prac o dodatkowe elementy, w tym poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Więcej czasu wymagały również uzgodnienia z Zarządem Zieleni, tak aby przebudowa nie kolidowała z planowanym zazielenieniem ul. Słowackiego, a także z Tramwajami Warszawskimi, aby zapewnić priorytety dla tramwajów na skrzyżowaniach.

Prace budowlane rozpoczną się w najbliższym czasie od robót przygotowawczych i rozbiórki części chodników. Wszystkie prace powinny się zakończyć w ciągu kilka miesięcy.