null

Wracamy na skrzyżowanie al. "Solidarności" i Szwedzkiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Po zeszłorocznej udanej przebudowie tego ważnego praskiego skrzyżowania czas na dokończenie przebudowy w rejonie przystanku autobusowego w stronę centrum. Celem jest poprawa warunków ruchu pieszych, w tym pasażerów komunikacji miejskiej, oraz rowerzystów.</p>

Dobre skrzyżowanie już jest

W 2019 roku skrzyżowanie al. “Solidarności i ulicy Szwedzkiej przeszło spektakularną metamorfozę. Wcześniej przekroczenie go pieszo było bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy. Układ ulic został uproszczony. Zlikwidowana została wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką. Dzięki temu udało się wyznaczyć nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzić 11 drzew. Ulica Wileńska z kolei została zaślepiona, aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki.

Na etapie realizacji inwestycja budziła duże emocje wśród lokalnej społeczności. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że nowy układ funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. Skrzyżowanie łatwiej jest pokonać samochodem, rowerem i na piechotę. Jest estetycznie i funkcjonalnie. Nad płynnością ruchu czuwa nowoczesna sygnalizacja świetlna. Mimo zaślepienia ulicy Wileńskiej zachowany został dojazd do wszystkich posesji.

Teraz czas na dobry przystanek

Z zakresu przebudowy wyłączony został wtedy pobliski przystanek autobusowy “Szwedzka 01”. Wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Biurem Polityki Mobilności szukaliśmy dla tego miejsca optymalnego rozwiązania do wdrożenia w późniejszym terminie i w ramach osobnego projektu.

Konieczność wdrożenia zmian nigdy jednak nie ulegała wątpliwości. W poprzek przystanku biegnie trasa rowerowa. Piesi muszą ją przekroczyć w drodze od wiaty przystankowej do autobusu. Pośrodku peronu przystankowego wyznaczony jest też wjazd na teren budynku mieszkalnego. Oprócz tego remontu wymaga nawierzchnia chodnika. Obecny układ jest niefunkcjonalny i niebezpieczny.

W ostatnich tygodniach sytuacja uległa pogorszeniu na skutek decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej “Wileńska 18”. Wspólnota ogrodziła biało-czerwonymi słupkami i barierkami fragment swojej posesji. Chodnik wzdłuż budynku, choć służący wszystkim okolicznym mieszkańcom, formalnie stanowi bowiem własność Wspólnoty. Zarządca terenu podkreślił ten fakt, stawiając na swoim terenie szczelne i jaskrawe wygrodzenia.

W tej sytuacji przyspieszyliśmy działania zmierzające do przebudowy rejonu przystanku autobusowego w granicach, w jakich teren ten podlega miastu. Projekt jest już na ukończeniu i został złożony do zatwierdzenia w Biurze Polityki Mobilności i Transportu.

Założenia projektu

Chcemy wygospodarować dodatkowe miejsce dla pieszych i rowerzystów dzięki likwidacji zatoki autobusowej. Nie jest ona niezbędna, ponieważ jest wyznaczona wzdłuż buspasa, a przystanek “Szwedzka 01” obowiązuje jako stały dla wszystkich linii autobusowych kursujących aleją “Solidarności”.

Istniejący ciąg pieszo-rowerowy zostanie zamieniony na osobny chodnik oraz wydzieloną asfaltową drogę dla rowerów. Wiata przystankowa zostanie przeniesiona bliżej krawędzi jezdni, a trasa dla rowerzystów będzie poprowadzona na jej tyłach. Peron przystankowy oraz fragment chodnika zostaną wyremontowane. Zlikwidowany zostanie dodatkowy wjazd na teren bloku przy ul. Wileńskiej 18, który przechodzi teraz przez środek peronu przystankowego.

Proponowane zmiany zapewnią sprawną i bezpieczną obsługę przystanku przy jednoczesnym bezkonfliktowy i wygodnym przebiegu trasy rowerowej. Przebudowę przystanku chcemy zrealizować niezwłocznie po uzyskaniu zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Prace planujemy zlecić miejskiemu Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg, co nie wymaga wszczynania procedury przetargowej. W związku z tym mamy nadzieję, że roboty uda się zakończyć jeszcze w tym roku. Z kolei w przyszłym roku realizowany będzie jeszcze projekt z budżetu obywatelskiego polegający na remoncie nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na wysokości adresu Wileńska 16.