null

Więcej rowerzystów na ulicach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
R.Motyl, Nowe bulwary atrakcyjne dla rowerzystów.
R.Motyl, Nowe bulwary atrakcyjne dla rowerzystów.

W Warszawie jest ponad 500 km dróg rowerowych, a jednoślad nie jest już tylko pojazdem rekreacyjnym, ale również środkiem transportu. Ruch rowerowy w ciągu dwóch lat wzrósł o ok. 40 procent. Rekord padł 15 sierpnia - Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca przejechało 11 498 osób.

Popularność roweru, jako środka transportu po Warszawie jest bardzo duża – przez dwa lata ruch wzrósł o ok. 40 proc. Potwierdzają to dane z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2017. 

Pomiary ręczne i automatyczne

Ostatnie lata to skokowy wzrost liczby rowerzystów. Między 2015 a 2016 r. liczba rowerzystów wzrosła o 19 proc, natomiast między 2016 a 2017 r. – aż o 22 proc. W 2015 roku Warszawskie Badanie Ruchu wykazało, że na rowerze odbywa się 3,8 proc. podróży niepieszych, dziś udział ten można oszacować na 5,5 proc. To oznacza, że każdego dnia po ulicach Warszawy porusza się ponad 75 tys. rowerzystów. 

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich. Pomiary ręczne wykonano w 53 miejscach w Warszawie. Pomiary automatyczne wykonały liczniki rozmieszczone w 19 punktach.

Łącznie w trakcie pomiarów ręcznych zanotowano 93 201 rowerów. W dniu roboczym w godzinach szczytu, czyli 7.00 – 9.00 oraz 16.00 – 19.00, najwięcej rowerzystów zanotowano na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. M. Kasprzaka - średnio 796 rowerów na godzinę. W trakcie pomiaru porannego w szczytowym momencie skrzyżowanie to pokonało w ciągu godziny 1072 rowerzystów - jest najwyższy wynik zanotowany od początku prowadzenia pomiarów w Warszawie. 

Kolejnymi miejscami o znacznym natężeniu ruchu są: rondo Jazdy Polskiej (625 rowerów na godzinę), które jest zwornikiem ruchu pomiędzy południowym Śródmieściem a Ochotą i Mokotowem; skrzyżowanie ul. Nowy Świat ze Świętokrzyską (575 rowerów na godzinę), gdzie przecinają się w Śródmieściu potoki ruchu z północy na południe i ze wschodu na zachód; skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. „Solidarności” (553 rowery na godzinę), którędy prowadzi główny ruch z Bielan i Żoliborza do północnej części Śródmieścia. 

Na wszystkich trasach wyposażonych w liczniki automatyczne odnotowano w tym roku rekordowe wyniki od momentu rozpoczęcia pomiarów. Rekord wszech czasów padł we wtorek, 15 sierpnia - Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca przejechało 11 498 rowerzystów. Jeszcze tydzień wcześniej, czyli tuż przed oddaniem do użytku ostatniego odcinka bulwarów wiślanych, natężenie ruchu w tym samym punkcie było blisko trzykrotnie mniejsze (4207 rowerzystów).

500 km tras rowerowych

Tak duży wzrost liczby podróży rowerowych idzie w parze z rozwojem infrastruktury rowerowej. Łączna długość dróg rowerowych w Warszawie wynosi obecnie ponad 500 km i liczba ta stale się zwiększa. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat długość sieci niemal się podwoiła. Już 2/3 tras ma wygodną, asfaltową nawierzchnię. Nowe inwestycje uzupełniają sieć, dzięki czemu powstają długie i nieprzerwane korytarze.

Obecnie realizowany jest program budowy nowych tras przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do połowy 2018 r. w ten sposób powstanie 73 km nowych tras. Dziewięć spośród 19 planowanych inwestycji już się zakończyło – to łącznie 21 km wzdłuż tak ważnych ulic jak Żwirki i Wigury (I etap), W. Rzymowskiego, Belwederska, ciąg most Łazienkowski - al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa czy nowe trasy na Polu Mokotowskim. 

Obecnie w realizacji jest kolejnych 18 kilometrów. Trwają prace m.in. w Al. Jerozolimskich, na ul. Powsińskiej i Żwirki i Wigury (II etap). Dzięki wszystkim inwestycjom w ramach ZIT zyskują również piesi (nowe chodniki i przejścia dla pieszych). Wzdłuż nowych dróg rowerowych posadzono też kilkaset nowych drzew. Do 31 sierpnia gminy WOF mogą składać wnioski o dofinansowanie w kolejnym konkursie. W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Oprócz inwestycji unijnych miasto realizuje szereg innych projektów. W ramach inwestycji drogowych równocześnie z jezdniami powstają drogi dla rowerów, tak było m.in. na ul. Wołoskiej czy Lazurowej; drogi rowerowe będą także na realizowanych obecnie Trasie Świętokrzyskiej, przebudowie ulic Marsa i Żołnierskiej, Lazurowej, Łodygowej, Głębockiej. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (który w imieniu miasta prowadzi inwestycje) w ten sposób buduje właśnie ponad 18 km dróg rowerowych.

Trasa wzdłuż bulwarów

Dzięki otwarciu bulwarów wiślanych rowerzyści zyskali długą i komfortową trasę wzdłuż rzeki. Z kolei niedawno zrealizowane pasy rowerowe w ciągu ulic Tamka i Zajęcza połączyły ze sobą trasy rowerowe po dwóch stronach Wisły, tworząc ciągły korytarz rowerowy z wschodu na zachód miasta. Dzięki temu ruch rowerów na tej trasie z pewnością wzrośnie – choć już dziś jeździ tędy kilka tysięcy rowerów na dobę, a na moście Świętokrzyskim rowery stanowią ok. 10 proc. ruchu. 


Efekt otwarcia nowych tras widać też w przypadku kładki na moście Łazienkowskim. Na najbliższych punktach pomiarowych, czyli w al. Stanów Zjednoczonych, odnotowano ponad dwukrotny wzrost ilości rowerzystów. Również 15 sierpnia padł rekord dla tej trasy, kiedy pokonało ją aż 4207 rowerzystów. Tydzień wcześniej, a więc tuż przed otwarciem kładki, było ich 1909. 

Kładka pieszo-rowerowa

Miasto przygotowuje kolejną przeprawę przez Wisłę – most pieszo-rowerowy na wysokości ul. Karowej. Na ogłoszony konkurs architektoniczny wpłynęło 40 projektów.  Projektowany most wprowadzi zupełnie nową jakość do miejskiej infrastruktury - zarówno pod względem architektonicznym, jak i komunikacyjnym. Przybliży Pragę do centrum, łącząc rewitalizowane obecnie obszary prawobrzeżnej Warszawy z bulwarami wiślanymi. Umożliwi powstanie spacerowego ciągu pomiędzy ul. Ząbkowską a Powiślem i Krakowskim Przedmieściem. Zostanie również włączony w istniejący i planowany układ infrastruktury rowerowej po obu stronach Wisły (trasy rowerowe na bulwarach wiślanych i na Wybrzeżu Szczecińskim). Dzięki temu powstanie też korytarz rowerowy, łączący Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą. Zakończenie budowy zaplanowano na 2019 r.

Z pewnością duży wpływ ruch rowerowy miała rozbudowa systemu Veturilo. Obecnie do dyspozycji mieszkańców jest 337 stacji i blisko 5000 rowerów. Przez 5 lat użytkownicy systemu dokonali aż 11 milionów wypożyczeń, z czego już ponad 3 miliony w tym roku. W tegorocznych pomiarach co ósmy rower na ulicach to Veturilo. W porównaniu do ubiegłych lat to niemal dwukrotny wzrost.

Zobacz galerię (13 zdjęć)

Załączniki: