null

Wiaty rowerowe przy szkołach – szukamy chętnych!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

90 zadaszonych parkingów dla rowerów ma się pojawić przy warszawskich szkołach w tym roku. Taki pomysł przegłosowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Szkoły zainteresowane otrzymaniem wiaty mogą się zgłaszać do urzędów dzielnic do połowy lutego.

W ubiegłorocznym głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2020 projekt zdobył aż 18 561 głosów, czyli wybrało go ponad 20% wszystkich osób głosujących. Jednocześnie jest to największy wybrany przez mieszkańców do realizacji projekt w całej historii budżetu obywatelskiego w Warszawie. Jego łączna wartość to 3,6 mln złotych.

Tak duże zainteresowanie projektem bardzo nas cieszy. Jednocześnie nie jest ono zaskoczeniem. Warszawa od lat sukcesywnie promuje zrównoważoną mobilność w ramach kampanii “Rowerowy Maj”. Głównymi filarami akcji są warsztaty edukacyjne oraz rywalizacja fair-play zachęcająca dzieci do aktywnego docierania na zajęcia. Działaniem dodatkowym jest przekazywanie placówkom oświatowym stojaków rowerowych. Począwszy od 2016 roku warszawskie szkoły podstawowe oraz przedszkola otrzymały blisko 3 000 sztuk stojaków.

Współpracujemy z dzielnicami

Projekt montażu wiat dla rowerów, którego realizację koordynuje Zarząd Dróg Miejskich, zakłada zakup i montaż 90 wiat. Zadaszenia staną na terenie warszawskich publicznych szkół podstawowych. Powodzenie tego dużego zadania wymaga współpracy różnych jednostek miejskich. Pod koniec stycznia wystosowaliśmy pismo do wszystkich urzędów dzielnic z opisanymi warunkami współpracy niezbędnymi do sprawnego zrealizowania projektu. 

Do 15 lutego czekamy na przesłanie przez dzielnice wstępnych propozycji lokalizacji wiat. Wszystkie podmioty zainteresowane chęcią zgłoszenia konkretnej lokalizacji, czyli  dyrektorów szkół, rady rodziców, organizacje pozarządowe oraz oczywiście wszystkich mieszkańców Warszawy, zachęcamy do kontaktu w tej sprawie bezpośrednio z właściwym urzędem dzielnicy.