null

Wiaty rowerowe przy szkołach – placówki się zgłosiły, czas na wykonawców

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Kontynuujemy prace przy realizacji największego w historii rowerowego projektu w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego.

"Wiaty rowerowe przy szkołach" to projekt z budżetu obywatelskiego wybrany do relizacji w tym roku. W  głosowaniu mieszkańców pomysł zdobył aż 18 561 głosów, czyli wybrało go ponad 20% wszystkich osób głosujących. Jednocześnie jest to największy wybrany przez mieszkańców do realizacji projekt w całej historii budżetu obywatelskiego w Warszawie. Jego łączna wartość to 3,6 mln złotych. 90 zadaszonych parkingów dla rowerów ma się pojawić przy warszawskich placówkach edukacyjnych jeszcze w tym roku. 

 

Do połowy lutego we współpracy z urzędami dzielnic zbieraliśmy zgłoszenia od placówek, które mają możliwość oraz chęć przyjęcia wiaty. Dzięki zaangażowaniu dzielnic napłynęło do nas łącznie ponad 130 propozycji lokalizacji, w których potencjalnie można ustawić wiaty. Na terenie wielu placówek jest miejsce na postawienie więcej niż jednej konstrukcji. W niektórych przypadkach chcielibyśmy w pierwszej kolejności doprowadzić do wymiany starych niefunkcjonalnych stojaków nazywanych “wyrwikółkami” na nowe, które będą zgodne z obowiązującymi standardami projektowymi. Wszystkie zgłoszenia są teraz wnikliwie analizowane. W późniejszym terminie planujemy opublikowanie ostatecznej listy placówek, które zostaną zakwalifikowane do programu. Pozostajemy w kontakcie z urzędami dzielnic, których współpraca jest niezbędnym składnikiem sukcesu całego przedsięwzięcia.

 

W połowie lutego ogłoszony został przetarg na dostarczenie oraz montaż 90 wiat z zastrzeżeniem dla wykonawców, że konkretne lokalizacje zostaną im wskazane później w trybie roboczym. W celu zwiększenia szansy na wpłynięcie ofert przetarg został podzielony na 3 równe części – po 30 wiat każda. Przewidując dużą liczbę zgłoszeń dla każdej części w umowie zawarte zostało tzw. prawo opcji. Oznacza to, że dopuszczamy możliwość zwiększenia każdej z części o dostawę kolejnych konstrukcji. Jest więc szansa zwiększenia łącznej liczby wiat o nie więcej niż 30 – z 90 do 120. Zależy to jednak ściśle od cen, jakie zostaną zaproponowane przez wykonawców. Jeśli będą niższe niż budżet przeznaczony na realizację zadania, to będzie możliwość zakupu większej liczby wiat.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty do 30 marca do godziny 10:00. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich.