null

Warszawa jak Londyn i Madryt. Powstanie most dla pieszych i rowerzystów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Na tę inwestycję czekało sporo mieszkańców miasta. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w czwartek, że w stolicy powstanie jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie. Nowa przeprawa połączy Bulwary Wiślane z Pragą. Projekt jest już gotowy, a pozwolenie na budowę jest prawomocne. Planowany czas budowy mostu to 2-3 lata.</p>

Ogłoszenie budowy pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę zbiegło się w czasie z rozpoczęciem przebudowy tzw. placu pięciu rogów, przetargu na zazielenienie ulicy Marszałkowskiej i konkursu na projekt architektoniczny ul. Chmielnej. Wszystkie te zmiany to część nowego otwarcia prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

- Decyzja o budowie tego mostu to dla mnie symboliczny moment. Ta inwestycja idealnie oddaje wizję Warszawy, w którą wierzę i która do tej pory była idealnym miejscem do pracy, a teraz, dzięki już rozpoczętym zmianom, stanie się idealnym miejscem do życia - podkreślił Rafał Trzaskowski, ogłaszając swoją decyzję.

Szansa dla Pragi

Nowy most będzie liczył ok. 500 m długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie ma 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m. Ma to być jedna z najdłuższych na świecie przepraw tylko dla pieszych i rowerzystów. Powstanie na wysokości ul. Karowej na lewym brzegu i ul. Okrzei na prawym brzegu.

- Ta inwestycja będzie najciekawszą architektonicznie przeprawą w stolicy. Z podobnych konstrukcji słyną inne miasta na świecie, choćby Millennium Bridge w Londynie czy szereg ikonicznych przepraw w nadrzecznym parku Madrid Rio - mówił Rafał Trzaskowski.

Most stworzy nowe połączenie spacerowe między Bulwarami Wiślanymi, które stanowią efektowne miejsce wypoczynku, odwiedzane tłumnie niemal przez cały rok, a praskim brzegiem Wisły, który jest bardziej naturalny i niezagospodarowany. Dziś te dwa brzegi funkcjonują w zasadzie osobno, bo trudno dostępny dla pieszych most Śląsko-Dąbrowski nie zachęca, by ją przekroczyć. Dzięki nowej przeprawie przejście z jednego na drugi brzeg będzie łatwe i wygodne.

- Nie tylko brzegi Wisły zyskają dzięki nowemu mostowi. Będzie on szansą dla rewitalizującej się właśnie Pragi, która tym samym przybliży się do centrum miasta i zyska wygodne połączenie z kampusem uniwersyteckim na Powiślu. Ciąg ulic Okrzei i Ząbkowskiej może stać się nową osią, praską wersją Traktu Królewskiego. Dziś Okrzei kończy się nadwiślańskimi zaroślami. Po otwarciu mostu idący tą trasą w kilka minut znajdzie się na Bulwarach Wiślanych, a kierując się dalej wzdłuż ul. Karowej szybko trafi w okolice Krakowskiego Przedmieścia – dodaje Rafał Trzaskowski.

Wygoda dla rowerzystów

Efekt trudno dziś sobie wyobrazić, bo podobnego połączenia po prostu nie ma. Również rowerzyści mogą zyskać dzięki budowie nowego mostu. Zamiast jazdy niewygodnym mostem Śląsko-Dąbrowskim będą mogli dotrzeć z Pragi nad Wisłę i do centrum nową przeprawą, z dala od ruchu samochodowego. Takie wygodne trasy rowerowe są dziś dalej na południe od tego miejsca, pod mostem Łazienkowskim i na moście Świętokrzyskim. Ale żadna z nich nie jest jednak po drodze dla prażan.

- Warszawa potrzebuje nowych, pięknych przepraw przez rzekę. A ta przeznaczona jedynie dla pieszych i cyklistów będzie naprawdę unikalna. Tym bardziej, że wyłoniony w konkursie projekt wpisuje się w pejzaż miasta i będzie jego rozpoznawalnym fragmentem. Realizacja projektu mostu pieszo-rowerowego teraz, gdy powinniśmy jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, to świetny pomysł – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

W budżecie miasta na budowę mostu ma być przeznaczone ok. 180 mln zł. Na koszty składają się m.in. ścieżki, chodniki, rampy, oświetlenie, odwodnienie i oczywiście sama konstrukcja obiektu. Kosztorys zakłada również roboty nieprzewidziane, co w przypadku tego typu inwestycji jest bardzo ważne. Warto podkreślić, że planowana konstrukcja jest jedną z najdłuższych tego typu na świecie – będzie miała niemal pół kilometra.

Bez podziału na strefy

Projekt przeprawy przygotowała pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy, której propozycja została wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym spośród 40 prac. Obiekt został zaprojektowany z najwyższą starannością, a jego konstrukcja będzie odporna na działanie sił przyrody. Proces ten udało się zakończyć w styczniu 2021 r. uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, co otworzyło drogę do realizacji inwestycji. Przetarg na budowę może więc zostać ogłoszony choćby wiosną. Planowany czas budowy mostu to 2-3 lata.

Pod względem konstrukcyjnym most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. To rozwiązanie inne niż w koncepcji konkursowej. Planowane na etapie koncepcji delikatne schody bezpośrednio na bulwar nie mogły być wykonane ze względu na przepisy Prawa wodnego – konstrukcja schodów musiałaby być bardzo masywna, by wytrzymać napór ewentualnej fali wezbraniowej.

W stosunku do wizji konkursowej wprowadzono także jeszcze jedną istotną zmianę. Zamiast kortenu, czyli stali trudnordzewiejącej, most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten lepiej zniesie dużą wilgotność nad rzeką.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna przestrzeń użytkowa zaplanowana to 6 m, a na węższej rampie po stronie lewobrzeżnej – 3,5 m. Na przeprawie zaplanowano dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Projekt zakłada techniczną możliwość wjazdu pojazdu specjalnego o masie 3,5 t (np. do prac utrzymaniowych czy karetki). Maksymalne pochylenie ciągu pieszo-rowerowego wyniesie 5,5 proc.

Nowa przeprawa będzie oświetlona dzięki źródłom światła umieszczonym w balustradach, a także objęta monitoringiem.