null

warszaty w szkołach

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przed rozpoczęciem grywalizacji planujemy przeprowadzić warsztaty we wszystkich szkołach i wszystkich zgłoszonych klasach. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do udziału w akcji i zachęcenie do dojeżdżania do szkoły na rowerze. Warsztaty te zorganizuje i przeprowadzi Centrum Rozwoju Fontes.

Zajęcia w szkołach poprowadzi zespół młodych ludzi, pełnych pasji i pozytywnego nastawienia z otwartymi oczami, uszami i głowami pełnych pomysłów. Trenerzy własną postawą kształtują pożądane zachowania i zarażają innych zdrowym stylem życia.

Warsztaty zostaną przeprowadzone z elementami gier, zabaw, współpracy i rywalizacji rówieśniczej adekwatnie do wieku dzieci oraz dojrzałości emocjonalnej.

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego mają na celu przygotowanie i pozytywne zmotywowanie uczniów do jazdy rowerem. Podstawowym założeniem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia oraz dostrzeżenie lub wzmocnienie wartości płynących z jazdy rowerem. Wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez rozwijanie samodzielności i sprawności psychoruchowej. Celem warsztatów jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę, która okaże się trwała i przydatna między innymi podczas codziennych dojazdów do szkoły na rowerze oraz zapewni ich bezpieczeństwo. Uczniowie dowiedzą się, że podobnie jak piesi są szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu. Ponadto trenerzy jeszcze raz przypomną jak ważna jest znajomość przepisów drogowych oraz posiadanie odpowiednich elementów wyposażenia roweru oraz stroju rowerzysty w szczególności odblasków.