null

Veturilo 2022 - czas na wstępne konsultacje rynkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszamy wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest uruchomienie i zarządzanie Warszawskim Systemem Roweru Publicznego na terenie m.st. Warszawa

Rynek rowerów cały czas się rozwija i ewoluuje. Pandemia skutecznie miesza plany, powoduje że konieczne są zmiany decyzji, dostosowywanie do warunków. Również budżet m.st. Warszawy ulega zmianom. Z tych powodów nie mogliśmy rozstrzygnąć zeszłorocznego przetargu na nowe Veturilo. System, który obecnie funkcjonuje ma charakter pomostowy. Teraz rozpoczynamy konsultacje rynkowe mające na celu uruchomienie nowego systemu.

Do wstępnych konsultacji rynkowych zostają zaproszeni uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie uruchomienia i eksploatacji systemu rowerów publicznych. Będą mogli oni zaprezentować nam swoje najnowsze rozwiązania i technologie. Chcemy zyskać wiedzę na temat dostępnych na rynku produktów oraz ich wad i zalet. Planujemy też skonfrontować nasze potrzeby z możliwościami ich realizacji na rynku, poznać wpływ niektórych rozwiązań na ceny i terminy. Dzięki całemu procesowi możliwie szybko uda nam się ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w przetargu.

Chętnych uczestników zapraszamy do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych do dnia 04.05.2021 r. do godziny 12:30. Szczegóły oraz załączniki można znaleźć w zakładce „Wstępne konsultacje rynkowe” na stronie Zarządu Dróg Miejskich.