null

ul. Marymoncka i Wólczyńska - początek budowy dróg dla rowerów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Bielanach rozpoczyna się budowa dwóch nowych odcinków dróg dla rowerów, które zwiększą spójność sieci tras w okolicy.

ulica Wólczyńska

Pierwszy odcinek powstanie po północnej stronie ul. Wólczyńskiej między al. Reymonta a ul. Andersena. Tu roboty zaczęły się w miniony piątek. Od narożnika skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z al. Reymonta w kierunku zachodnim rozpłytowany został już fragment chodnika pod przyszłą drogę, która będzie przebiegać za wiatą przystanku „Andersena 02”. Nowy odcinek połączy istniejący ciąg pieszo-rowerowy w rejonie ul. Wolumen z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu z ul. Reymonta.

ulica Marymoncka

Drugi fragment zostanie wybudowany po wschodniej stronie ul. Marymonckiej między ulicami Smoleńskiego a Podleśną. Tu prace rozpoczną się niebawem. Ich efektem będą biegnąca wzdłuż ogrodzenia IMiGW droga rowerowa oraz chodnik przemianowany z obecnego ciągu pieszo-rowerowego.

Nowa droga dla rowerów będzie odsunięta od szpaleru drzew rosnącego wzdłuż chodnika i poprowadzona tak, żeby ograniczyć ingerencję w zieleń do niezbędnego minimum.Podkreślamy - nie jest zagrożony szpaler drodnych starych drzew. Droga rowerowa specjalnie będzie poprowadzona tak, aby go ominąć.

Sprawdź lokalizację na mapie