null

Tymczasowy łącznik rowerowy na ul. Towarowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po zachodniej stronie ulicy Towarowej trwa wyznaczanie tymczasowy łącznik rowerowy. Doraźne rozwiązanie ma pomóc rowerzystom do czasu budowy docelowego układu tras w tym rejonie.

Chodzi o odcinek od placu Zawiszy do ul. Kolejowej, który łączy istniejące drogi dla rowerów w Al. Jerozolimskich i na ul. Towarowej. Tymczasowa droga dla rowerów w większości znajduje się na wiadukcie przechodzącym nad kolejową linią średnicową. Ze względu na zły stan obiektu zakres możliwych do wykonania prac był ograniczony.

Kompleksowa przebudowa wiaduktu, w ramach której powstaną również drogi dla rowerów, musi być skoordynowana z planowanymi przez PKP PLK pracami na warszawskiej linii średnicowej. Po pierwsze, układ podpór wiaduktu musi być dostosowany do projektowanego przyszłego układu torów kolejowych. Po drugie, wcześniejsze przeprowadzenie modernizacji wiaduktu oznaczałoby konieczność dodatkowego zamknięcia linii średnicowej.

W związku z tym łącznik rowerowy został wyznaczony na istniejącej nawierzchni. Wykonaliśmy punktowe naprawy, obniżyliśmy krawężniki oraz zabezpieczyliśmy teren przed nielegalnym parkowaniem. W rejonie podcieni budynku należącego do Poczty Polskiej nie było formalnej możliwości wyznaczenia trasy rowerowej. Ten teren znajduje się poza pasem drogowym. Poza tym, w tym miejscu szerokość chodnika jest na tyle mała, że nie ma możliwości wyznaczenia drogi dla rowerów, zaś wprowadzenie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego nie jest możliwe z powodu zbyt dużego natężenia ruchu pieszych. Przy ograniczeniu widoczności przez podcień budynku dopuszczenie ruchu rowerów na tym odcinku stanowiłoby zagrożenie dla pieszych. O braku ciągłości trasy rowerzystów informuje odpowiednie oznakowanie. Rowerzyści jadący w kierunku południowym mogą ominąć ten fragment po jezdni.

Mamy świadomość, że jest to rozwiązanie substandardowe. Tym bardziej chcemy podkreślić, że ma ono jedynie charakter tymczasowy. Wychodzimy z założenia, że nawet w obecnym kształcie łącznik będzie przydatny. Ułatwi dotarcie do nowych tras rowerowych wybudowanych w ciągu ulic Okopowa-Towarowa oraz w Alejach Jerozolimskich, a także do skrzyżowania Koszykowa/Raszyńska, na którym powstał komplet przejazdów rowerowych znacznie usprawniający poruszanie się po okolicy.

 

Zobacz galerię (5 zdjęć)