null

Trasa rowerowa wschód-zachód coraz lepsza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rowerzysta na rowerze Veturilo, w tle warszawskie biurowce

Zakończyła się przebudowa narożnika po południowo-wschodniej stronie ronda Daszyńskiego. Efektem jest docelowy układ chodników i tras rowerowych. Nieopodal rozpoczęła się już kolejna inwestycja związana z infrastrukturą rowerową, a następne są w przygotowaniu.

Prace na rondzie Daszyńskiego zostały sfinansowane i przeprowadzone przez firmę Ghelamco, czyli inwestora odpowiedzialnego za pobliski biurowiec Warsaw Unit. Ustawa o drogach publicznych nakłada na inwestorów obowiązek przebudowy infrastruktury związanej z nowo powstałymi budynkami. Dokładny kształt robót uzgadniany jest oczywiście z władzami miasta.

W tym przypadku zakres objął budowę brakującego fragmentu drogi dla rowerów na ulicy Towarowej, w narożniku ronda Daszyńskiego oraz przebudowę odcinka po południowej stronie ulicy Prostej między rondem a ulicą Wronią. Warto zauważyć, że praktycznie przez cały czas budowy biurowca i przebudowy odcinków okolicznych ulic utrzymana była ciągłość ruchu pieszego i rowerowego z wykorzystaniem czasowej organizacji ruchu.

Najciekawszym elementem projektu jest dwukierunkowy łącznik do ślepej końcówki ulicy Pańskiej. U jego zbiegu z placem manewrowym wybudowane zostało mini-rondo typu “pinezka”. Zarówno tu, jak i w narożniku ronda udało się też wygospodarować miejsce na niewielkie obszary zielone. Łącznik przy ulicy Pańskiej zastąpił krótki fragment drogi dla rowerów na ulicy Wroniej, który okazał się niefunkcjonalny i został zlikwidowany. Zamiast niej piesi zyskali w tym miejscu szerszy chodnik.

W kilku miejscach deweloper ustawił też ogólnodostępne stojaki rowerowe. Niektóre z nich zostały ustawione wzdłuż krawędzi jezdni, co pozwoliło na ograniczenie liczby słupków blokujących.

Uwagę przechodniów zwrócić mogą masywne słupki “antyterrorystyczne” ustawione w głębi chodnika na wysokości wejść do budynku. Konstrukcje te znajdują się już poza pasem drogowym, na terenie prywatnym. Inwestor postawił je z własnej inicjatywy jako dodatkowe zabezpieczenie zgodne z wymogami najemców biurowca.

A kawałek dalej... 

Długi ciąg ulic Połczyńska-Wolska-Prosta-Kasprzaka-Świętokrzyska stanowi rdzeń głównej stołecznej trasy rowerowej w relacji wschód-zachód. Jej podstawową zaletą jest ciągły przebieg od granicy Warszawy przez ścisłe centrum i dalej aż za prawy brzeg rzeki. Droga rowerowa obsługuje liczne biurowce, punkty usługowe oraz osiedla mieszkaniowe. Trasa jest sukcesywnie rozbudowywana i ulepszana.

Pod koniec maja rozpoczął się drugi etap prac prowadzonych również przez inwestora prywatnego, tym razem przez firmę Yareal, po pólnocnej stronie ulicy Kasprzaka. Na odcinku między ulicami Karolkową a Dorożkarską powstaje dwukierunkowa droga dla rowerów. W pierwszym etapie w zeszłym roku inwestor wyznaczył przejazd rowerowy przez ulicę Karolkową wraz z odcinkiem drogi dla rowerów prowadzącym do jezdni serwisowej. Łącznie w obu etapach powstanie pół kilometra infrastruktury rowerowej. Roboty obejmują również remont chodnika. 

Co potem? 

Z perspektywy rozwoju trasy rowerowej najważniejszym obecnie projektem są prace towarzyszące planowanej budowie linii tramwajowej na ulicy Kasprzaka.

Inwestycja w transport zbiorowy jest również szansą na poprawę parametrów tego ważnego rowerowego korytarza transportowego. Powstanie wiele brakujących przejazdów rowerowych - m.in na skrzyżowaniach z ulicami: Skierniewicką, Płocką, Bema, Grabowską, Ordona, Elekcyjną czy też Redutową. Rowerzyści prawdopodobnie najbardziej ucieszą się jednak z planowanej zmiany na skrzyżowaniu z aleją Prymasa Tysięclecia. Wydzielona droga rowerowa ominie przystanek autobusowy w rejonie wiaduktu kolejowego, a na skrzyżowaniu pojawi się komplet przejazdów rowerowych oraz nowy program sygnalizacji świetlnej.

Budowa tramwaju na Kasprzaka jest dofinansowywana przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Spółka Tramwaje Warszawskie jest w trakcie wyłaniania wykonawcy prac budowlanych.

W cieniu wielkiej inwestycji przygotowywane są też mniejsze projekty. Przejazdy rowerowe na rondzie Daszyńskiego będą w przyszłości poszerzone do 3 metrów. Do przebudowy przewidziany jest też północno-wschodni narożnik ronda przy biurowcu Generation Park. Z kolei na ulicy Prostej w rejonie ulicy Miedzianej planowana jest przebudowa dotychczasowego niefunkcjonalnego układu chodników i dróg rowerowych.