null

Testujemy rozwiązania dla pieszych i rowerzystów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rosnący ruch rowerowy sprawia, że coraz częściej dochodzi do konfliktów między rowerzystami i pieszymi. Szukamy rozwiązań, które pozwolą ograniczyć to zjawisko. Oprócz typowych, takich jak wyznaczanie zebr, testujemy również rozwiązania niestandardowe. Chcemy zbadać, czy mają one wpływ na zachowania pieszych i rowerzystów.

Wzrost ruchu rowerowego w skali miasta jest zjawiskiem pozytywnym. Rower to w wielu sytuacjach środek transportu bardziej efektywny niż samochód, jest też zdecydowanie mniejszym zagrożeniem dla pieszych niż auto. Jednak rosnący ruch rowerowy może również być problemem, zwłaszcza dla pieszych. Są oni najbardziej narażoną na wypadki grupą użytkowników dróg, o czym niestety często się zapomina. Dlatego równolegle do budowy nowych bezpiecznych tras rowerowych, odseparowanych od jezdni i od chodnika oraz modernizacji infrastruktury dla pieszych, analizujemy metody ograniczenia liczby konfliktów między pieszymi i rowerzystami.

Pilotaż w trzech miejscach

Do badań rozwiązań pilotażowych wybrane zostały trzy lokalizacje. W każdej z nich testowane jest inne rozwiązanie. Na ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność droga dla rowerów w miejscu przecięcia z ciągiem pieszym została oznaczona czerwoną kratownicą. To miejsce, w którym piesi przekraczają długą, prostą drogę dla rowerów idąc na przejścia przez jezdnię. Oznaczenie drogi dla rowerów ma wskazać obu grupom użytkowników, że w tym miejscu należy zachować ostrożność.

Drugim z wybranych miejsc jest ul. Waryńskiego w rejonie stacji metra Politechnika i ul. Nowowiejskiej. Popularna droga dla rowerów krzyżuje się tutaj z potokami pieszych wysiadających z metra, tramwajów i autobusów. Nieuniknione jest zatem przecinanie się tras pieszych i rowerzystów. W miejscach takiego przecięcia wprowadziliśmy oznakowane przejścia dla pieszych, na których rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa. Aby podkreślić konieczność zachowania ostrożności podczas jazdy, bezpośrednio przed przejściami dla pieszych wprowadzone zostały specjalne rowkowane płytki. Przejechanie po nich ma dodatkowo zwracać uwagę rowerzysty na sytuację na drodze.

Trzecie rozwiązanie polega na punktowym zwężeniu drogi dla rowerów. Testujemy je na Polu Mokotowskim, w miejscu gdzie droga dla rowerów przecina alejkę parkową. Kilkanaście metrów wcześniej droga dla rowerów została zwężona o 50 cm z każdej ze stron (przy zachowaniu niezbędnych parametrów). Zamiast dotychczasowej opaski posadzone zostaną krzewy. Ma to stworzyć efekt wizualny, uprzedzający o zbliżaniu się do przecięcia z chodnikiem.

Badamy skuteczność

Wszystkie wprowadzone zmiany są pilotażem. W każdej z trzech lokalizacji prowadzimy badania zachowań pieszych i rowerzystów, tak aby można było ocenić wpływ zmian na sytuację w danym miejscu. Od wyników tych badań uzależniona jest decyzja o dalszym stosowaniu pilotażowych rozwiązań.

Prowadzony właśnie pilotaż jest kolejnym etapem działań na rzecz poprawy sytuacji pieszych i rowerzystów na drogach. W ubiegłym roku podobne badania prowadziliśmy na rondzie ONZ, rondzie Daszyńskiego i przy Hali Mirowskiej, badając różnice pomiędzy różnymi typami przejść przez drogę dla rowerów. W każdej z lokalizacji zastosowano inny sposób oznakowania punktów przecięcia. Na rondzie ONZ namalowano zebry na drodze rowerowej, jednak mają one charakter czysto informacyjny, ponieważ nie ma tam pionowych znaków drogowych ustanawiających przejście dla pieszych. Na rondzie Daszyńskiego przecięcie chodnika z drogą rowerową nie jest oznakowane, zastosowano jedynie ostrzegawcze płytki z wypustkami dla osób niewidomych i niedowidzących.

W marcu zorganizowaliśmy warsztaty z udziałem środowisk pozarządowych, urzędników, ekspertów ds. transportowych oraz osób zainteresowanych tematyką miejską. W ramach warsztatów pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.