null

Stawiamy na stojaki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Więcej stojaków, dokładniejsza mapa, promocja dobrych praktyk i lepsza współpraca z partnerami prywatnymi — to nasze plany w kwestii rozwoju parkingów rowerowych w Warszawie.

Więcej stojaków

Rozstrzygnęliśmy tegoroczny przetarg na dostawę stojaków rowerowych. Co roku kupujemy ich setki czy wręcz tysiące. Najnowsze zamówienie obejmuje 1600 sztuk, do Warszawy dotrą jesienią. Posłużą w pierwszej kolejności do realizacji zgłoszeń mieszkańców, które napływają m.in. za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115. Część przekażemy też do stołecznych placówek oświatowych.

Oprócz tego stojaki stawiane są głównie w ramach dużych inwestycji (np. budowa lub przebudowa drogi) lub też w ramach projektów z budżetu obywatelskiego. Inicjatywę w tym zakresie mogą przejawiać również m.in. urzędy dzielnic, którym podlegają mniejsze lokalne ulice oraz teren wielu podwórek.

Szacujemy, że już teraz na stołecznych ulicach jest ponad 18 tysięcy stojaków. Ich liczba z roku na rok stale rośnie.

Dokładniejsza mapa

Od lat zespół Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej współpracuje z serwisem stojaki.waw.pl. To strona prowadzona pro bono przez grupę zaangażowanych rowerzystów, która dostarcza narzędzi do mapowania parkingów rowerowych na terenie Warszawy. Dzięki przepływowi danych bezpośrednio do oficjalnego stołecznego serwisu mapowego jesteśmy w stanie regularnie aktualizować bazę stojaków stawianych przez jednostki miejskie. Panel posiada też funkcję dodawania stojaków bezpośrednio przez mieszkańców, co oczywiście podlega następnie jeszcze weryfikacji.

Dzięki aktywności mieszkańców udało się do tej pory zmapować również setki stojaków ustawionych przez zarządców prywatnych. Zacieśniamy od tego roku współpracę z serwisem stojaki.waw.pl, żeby przyspieszyć proces dodawania do mapy parkingów rowerowych na osiedlach mieszkaniowych czy też pod biurowcami. Efektem powinno być pełniejsze oszacowanie faktycznej liczby parkingów rowerowych na terenie Warszawy, a co za tym idzie, lepsze zrozumienie na ile rozwinięta jest rowerowa infrastruktura parkingowa w miejscach pracy i zamieszkania mieszkańców stolicy.

Dobre praktyki

Do mapy dodawane są wyłącznie stojaki zgodne z warszawskimi standardami projektowymi. Są to konstrukcje w kształcie odwróconej litery “U”, które pozwalają na oparcie roweru oraz przypięcie go zarówno za ramę, jak i za koło. W miarę możliwości zbierane są też dodatkowe informacje, takie jak zadaszenie czy też monitoring.

Dzięki niedawnej modernizacji strony internetowej rower.um.warszawa.pl przeprowadzonej w ramach unowocześnienia i unifikacji zdecydowanej większości miejskich portali informacyjnych zyskaliśmy nowe możliwości atrakcyjnego prezentowania treści. Strona będzie więc sukcesywnie rozbudowywana o nowe serwisy tematyczne.

Jednym z pierwszych takich serwisów jest sekcja obrazująca i opisująca przystępnie dobre oraz złe praktyki przy organizacji parkingów rowerowych. Funkcjonalność i estetyka to klucz do budowy idealnego parkingu rowerowego. Ważny jest przede wszystkim właściwy kształt stojaka i jego optymalna lokalizacja. Z kolei źle wybrany model stojaka lub nieumiejętny montaż potrafią obrócić wniwecz nawet najlepsze intencje. Tworząc parking rowerowy, warto uniknąć kilku prostych błędów. We współpracy ze środowiskiem warszawskich rowerzystek i rowerzystów zebraliśmy w jednym miejscu szereg praktycznych porad na ten temat.

Lepsza współpraca

W nadchodzących miesiącach chcemy też skupić się na współpracy z pracodawcami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do jazdy rowerem do pracy. W ramach zapowiedzianej wiosną akcji pod nazwą "Odkryj rower na nowo" m.in. przygotowujemy serię poradników dla zarządców nieruchomości, w tym parków biurowych, których celem jest pomoc w stworzeniu jak najlepszych warunków dla zrównoważonego transportu. Będziemy też promować dobre praktyki, czyli pokazywać takie miejsca, w których zarządca. zadbał o potrzeby rowerzystów. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu po adresem odkryjrower@zdm.waw.pl.