null

Skrzyżowanie al. "Solidarności" i ul. Szwedzkiej w nowym wydaniu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończyliśmy kompleksową przebudowę ważnego praskiego skrzyżowania. Po przebudowie jest ono wygodniejsze dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Mniej znaczy więcej

Projekt przebudowy zakładał uproszczenie skrzyżowania. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji i w efekcie ułatwienie zarówno przejścia, jak i przejazdu.

Zlikwidowana została wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką – nie oznacza to jednak braku możliwości wykonania takiego manewru. Na odzyskanej przestrzeni wyznaczono nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzono 11 drzew. Ponadto, wydłużony został lewoskręt w ul. Szwedzką, a sam wylot poszerzony. Ulica Wileńska z kolei została zaślepiona, aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego samochodów i autokarów w wąskie praskie uliczki. W ten sposób możliwe było wydłużenie zielonego światła dla pozostałych relacji, co upłynni przejazd przez skrzyżowanie. Zachowany został dojazd samochodem do wszystkich posesji.

Nowe przejścia, nowe przejazdy

Ważną zmianą jest wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W ten sposób ciągłość zyskała ważna droga dla rowerów prowadząca na Targówek i dalej aż do granicy z Ząbkami. Piesi nie muszą już nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło, aby przejść na wprost. Nowe przejście i przejazd znajdują się na przedłużeniu logicznego i naturalnego dla nich ciągu komunikacyjnego.

Dodatkowo zmodernizowane zostało istniejące przejście dla pieszych w poprzek al. Solidarności prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstał przejazd rowerowy, który ułatwia podróże pomiędzy dwoma przedzielonymi linią kolejową fragmentami Pragi. Samo torowisko rowerzyści i kierowcy pokonują tak jak dotychczas, czyli poprzez istniejący przejazd kolejowy z rogatkami w ciągu ulicy Kosmowskiej.

Zmiany objęły też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej. Przez te jednopasmowe ulice zostały wyznaczone dwa przejścia dla pieszych, które zostały doświetlone oraz wyposażone pośrodku w azyle. 

Tak działa rewitalizacja

Cała przebudowa, a zwłaszcza wyprowadzenie tranzytu z ulic lokalnych, wpisuje się w sukcesywnie realizowany przez Warszawę Zintegrowany Program Rewitalizacji. 

Projekt przebudowy skrzyżowania od początku budził zainteresowanie mieszkańców. Dlatego już na wstępnym etapie zorganizowaliśmy specjalne spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym prezentowaliśmy założenia projektu, tłumaczyliśmy konsekwencje jego realizacji oraz zbieraliśmy uwagi, które zostały potem rozpatrzone podczas projektowania.

Zobacz galerię (15 zdjęć)