null

Rowerowy plan dla Odolan

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Droga dla rowerów oraz tramwaj na ul. Kasprzaka.

Dziś otwarto nową linię tramwajową na ul. Kasprzaka. Na Odolanach rozwija się jednak nie tylko sieć tramwajowa. Wraz z nią powstało i wciąż powstaje dużo udogodnień dla rowerzystów. Także na przebudowywanych ulicach Ordona i Jana Kazimierza, gdzie pracujemy nad nową infrastrukturą rowerową.

Tramwaj na ul. Kasprzaka właśnie ruszył. Nowa trasa tramwajowa zapewni szybkie połączenie z rondem Daszyńskiego, a tym samym z drugą linią metra. To dobra wiadomość dla mieszkańców Odolan. Równolegle z pracami nad trasą tramwajową trwały i wciąż trwają prace na ulicach Ordona i Jana Kazimierza. Wszystkie trzy inwestycje znacząco przełożą się także na komfort rowerzystów.

Rozwój sieci rowerowej na Odolanach

Odolany w ostatnim czasie przechodzą dynamiczne zmiany. W przeszłości dominowały tu zakłady przemysłowe, z których duża część nadal funkcjonuje. W ostatnich latach pojawiło się również wiele nowych osiedli zamieszkałych przez kilka tysięcy osób. 
 
Budowa tramwaju oraz przebudowa ulic Ordona i Jana Kazimierza są odpowiedzią na te zmiany. W przypadku wszystkich trzech inwestycji duży nacisk położono także na rozwój infrastruktury rowerowej.

Tramwaj na ul. Kasprzaka

Budowa tramwaju na ul. Kasprzaka to także spore zmiany w sieci tras rowerowych. Priorytetem było uruchomienie ruchu tramwajowego, ale na ukończeniu są również ważne odcinki tras rowerowych wzdłuż nowego torowiska. Powstaje między innymi droga dla rowerów po północnej stronie ul. Kasprzaka od skrzyżowania z ul. Ordona do nowego łącznika z ul. Wolską, a także wzdłuż ul. Wolskiej do zbiegu z ul. Kasprzaka. Do tej pory droga dla rowerów wzdłuż ul. Wolskiej kończyła się za parkiem Szymańskiego. Teraz będzie się ciągnąć wzdłuż Parku Sowińskiego aż za ul. Redutową. 
 
Na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi powstaje komplet przejazdów dla rowerów. Tak stało się na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka z Ordona, al. Prymasa Tysiąclecia, Płocką i Skierniewicką oraz Wolskiej z Elekcyjną i Ordona. Przejazd przez ul. Kasprzaka powstał również na wysokości ul. Grabowskiej. Na samej ul. Grabowskiej budowane są łączniki z jezdnią.
 
Kluczową zmianę odczują rowerzyści jadący po południowej stronie ul. Kasprzaka. Ciasny przejazd pod wiaduktem kolejowym wygląda teraz zupełnie inaczej. Rowerzyści mają własną drogę dla rowerów, oddzieloną od chodnika i przystanku. Wąskie gardło na głównej trasie rowerowej przechodzi do historii.

Ulica Ordona

Na przebudowywanym odcinku ul. Ordona – od Ordona 5B do Stańczyka – trwają prace nad nawierzchnią zachodniej jezdni. Przygotowujemy się jednak do przejścia na wschodnią. Gdy obie będą już gotowe, pojawią się również nowe pasy rowerowe w obu kierunkach. 
 
Nowe pasy połączą się z już istniejącymi wzdłuż ul. Ordona i dalej z nowymi przejazdami przez ul. Kasprzaka. W planach jest jeszcze wyznaczenie pasów rowerowych na dalszym odcinku ul. Ordona – od ul. Kasprzaka do ul. Wolskiej. Nastąpi to wraz z remontem nawierzchni jezdni.

Jana Kazimierza

Równolegle trwa przebudowa ul. Jana Kazimierza, obejmująca odcinek o długości ponad 1,5 km. Jednym z elementów kompleksowej przebudowy ulicy jest stworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów po północnej stronie ulicy. Prace nad jej budową już trwają.
 
W ramach budowy nowej drogi dla rowerów zaplanowaliśmy łączniki umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów między pasami rowerowymi na ulicy Ordona a drogą dla rowerów na ulicy Hubalczyków. To ważne działanie, które zapewni płynność ruchu rowerowego i ułatwi podróżowanie po mieście. 
 
Projekt zakłada także wybudowanie łączników na południową stronę ulicy. Będą to dodatkowe wloty na skrzyżowaniach z odchodzącymi od ulicy Jana Kazimierza ulicami Przyce, Worcella i Władysława Warneńczyka.
 
Kolejną zmianą będą wyniesione przejazdy rowerowe oraz zainstalowanie stojaków rowerowych po obu stronach ulicy. Będą one dostępne dla wszystkich użytkowników rowerów.
 
Projekt zakłada separację drogi dla rowerów od chodnika. Zostanie ona wykonana poprzez zasadzenie zieleni z obu stron tam, gdzie to możliwe. Będzie to nie tylko estetyczne rozwiązanie. Przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. W ramach tego działania posadzimy aż 250 nowych drzew, co dodatkowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicy.

Z Odolan do centrum i z powrotem na rowerze

Rozwój infrastruktury rowerowej na Odolanach jest istotny ze względu na bliskość głównego korytarza rowerowego wschód-zachód. Korytarz ten przechodzi przez centrum miasta i częściowo obejmuje ulice Wolską i Kasprzaka. Dzięki nowym drogom i pasom dostępność do niego z lokalnych ulic z pewnością się zwiększy. 
 
Nowe trasy i przejazdy ułatwią rowerzystom z Odolan dojazd również także do ronda Zesłańców Syberyjskich. Tam także planujemy szereg zmian – m.in. likwidację przejść podziemnych i wybudowanie naziemnych wraz z przejazdami rowerowymi – które ułatwią podróżowanie rowerem.
 
Warto także pamiętać, że przebudowa ulic Ordona i Jana Kazimierza poza uzupełnieniem sieci rowerowej niesie za sobą szereg innych korzyści. Wśród nich mamy poprawę nawierzchni i organizacji parkowania czy więcej zieleni. To elementy, które wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców oraz stworzą bezpieczne i przyjazne otoczenie.