null

Rowerowy Maj 2018 - Regulamin

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY MAJ 2018
w WARSZAWIE

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1. Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i oraz ich pracowników z terenu m.st. Warszawy.


2. Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawę (zwane dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).


3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.


4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub odbyte w dniach od 7 do 30 maja 2018.


5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 500 m.


6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.


7. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.


8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz szkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:


a. trzy najlepsze szkoły w skali miasta otrzymają nagrody rzeczowe

b. najlepsze klasy w każdej szkole otrzymują wycieczki klasowe

c. najaktywniejsi uczniowie otrzymają upominki rowerowe.


9. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.


10. Kampania prowadzona będzie z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu na której zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.


11. Za oficjalne wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie www.rowerowymaj.eu z dnia 31.05.2018 r. godz. 6:00.

 

HARMONOGRAM

11. Organizator lokalny zobowiązany jest do przeprowadzenia Kampanii na terenie m.st. Warszawy, a w szczególności:


a) przeprowadzenia rekrutacji placówek do dnia 16 lutego 2018r. w przypadku szkół uczestniczących w warsztatach rowerowych, oraz do 16 marca w przypadku pozostałych placówek poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do dyrekcji zaproszonych placówek;

b) przeszkolenia koordynatorów placówek w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Kampanii oraz przekazania uprawnień do obsługi programu Rowerowy Maj do dnia 13 kwietnia 2018r.;

c) organizacji warsztatów przygotowujących uczniów do udziału w kampanii w dniach 4-31 kwietnia 2018r.;

d) przekazania zgłoszonym do udziału placówkom kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty szkolne, klasowe, naklejki, książeczki rowerowe dla uczestników Kampanii do dnia 23 kwietnia 2018 r.;

e) dostarczenia nagród do placówek do dnia 18 czerwca 2018 r.


12. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:


a) zebrania zgód na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych od potencjalnych uczestników Kampanii lub ich prawnych opiekunów do dnia 10 kwietnia 2018 r. (wymóg zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych);

b) uzupełnienia list osobowych dzienników klasowych umożliwiających ich aktywację do dnia 15 kwietnia 2018 r.;

c) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom kampanii oraz udostępnienia dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 23 kwietnia 2018r.;

d) zawieszenia przy wejściu do placówki szkolnego plakatu Kampanii oraz w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczestnikom Kampanii swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 30 kwietnia 2018r.;

e) umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii;

f) regularnego uzupełniania rowerowych dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;

g) zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora.

 

Informacje na temat przebiegu Kampanii w mieście będą umieszczane na stronach internetowych www.rowerowymaj.eu/warszawa oraz rowery.um.warszawa.pl.

Załączniki: