null

Rowerem z Bemowa na Pragę wczesną jesienią

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace przy budowie drogi rowerowej w ciągu ulic Kasprzaka-Wolska-Połczyńska. To będzie ważny rowerowy korytarz transportowy. Budujemy na odcinku o długości blisko 5 km.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy: od ul. Ordona do ul. Dźwigowej (wraz ze skrzyżowaniem) oraz od ul. Dźwigowej do granicy Warszawy. Prace toczą się przy obydwu z nich. Chcieliśmy, żeby rowerzyści mogli pojechać po nowej komfortowej rowerostradzie już w te wakacje. W trakcie prac wynikły jednak dodatkowe okoliczności, w wyniku których trasa będzie gotowa jesienią. Przepraszamy za opóźnienia i prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Jedno jest pewne – na efekt końcowy warto poczekać. Po ukończeniu obydwu etapów i połączeniu ich z już istniejącą infrastrukturą rowerzyści będą mieli do dyspozycji spójny korytarz transportowy wschód-zachód o długości ok. 12 kilometrów. Trasa przebiegać będzie z Bemowa na Pragę przez Wolę i Śródmieście. 

Roboty na pierwszym z odcinków rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku i obecnie są mocno zaawansowane. Asfaltowa nawierzchnia drogi dla rowerów oraz nowe chodniki i zieleń są już w większości gotowe. Prace toczą się teraz przede wszystkim w rejonie samej ulicy Dźwigowej. Nowo powstająca trasa połączy się tam z już istniejącą infrastrukturą. Według pierwotnych założeń prace miały zakończyć się w czerwcu. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów nie wyraziło jednak zgody na prowadzenie intensywnych prac na tym ruchliwym skrzyżowaniu wcześniej niż dopiero w okresie wakacyjnym. W związku z tą decyzją, mającą na celu minimalizację utrudnień związanych z pracami, termin został wydłużony do września.

Drugi etap obejmuje drogę dla rowerów po południowej stronie ulicy Połczyńskiej na zachód od Dźwigowej aż do granicy miasta. Inwestycja połączy się z wybudowaną na zlecenie Urząd Dzielnicy Bemowo drogą rowerową po północnej stronie ulicy Połczyńskiej od ulicy Powstańców Śląskich do ul. Szeligowskiej. Dopiero po ukończeniu wszystkich prac ten odcinek, wybrany do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego, zyska pełną przejezdność. 

W ramach trwających robót przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Połczyńskiej z ulicami Tkaczy i Rotundy. Wyznaczone zostaną przejazdy rowerowe przez wszystkie ramiona skrzyżowania oraz powstanie brakujące przejście dla pieszych po jego zachodniej stronie. Budowa zakończy się na wysokości ulicy Gierdziejewskiego, gdzie jest już gotowa infrastruktura rowerowa. Ten odcinek miał być gotowy w lipcu. Na przeszkodzie stanęły jednak przedłużające się procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID), obejmującej część gruntów, na których zaprojektowano drogę rowerową. Dlatego również i w tym przypadku obowiązuje obecnie termin wrześniowy.

Kompleksowe zmiany

W zależności od warunków terenowych trasa ma przebiegać w formie odseparowanej drogi dla rowerów lub wspólnego ciągu pieszo-rowerowego. Na niektórych odcinkach ruch rowerowy zostanie poprowadzony na zasadach ogólnych po jezdni serwisowej. Tam, gdzie to możliwe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostaną wyniesione, czyli poprowadzone po grzbiecie progu zwalniającego. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją zostaną zamontowane specjalne podpórki dla rowerzystów ułatwiające oczekiwanie na zielone światło. Łącznie w ramach obydwu etapów inwestycji wzdłuż ulic posadzonych zostanie ponad 400 nowych drzew oraz dziesiątki tysięcy krzewów. Remont przechodzą też chodniki, które są układane z estetycznych betonowych płyt 50 × 50 cm.

Nowa droga rowerowa powstaje przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach ZIT WOF w latach 2016-2018 powstało lub jest w realizacji ok. 70 kilometrów infrastruktury dla rowerzystów. Obecnie w Warszawie w budowie bądź remoncie jest ponad 100 km tras dla rowerów.

Zobacz galerię (13 zdjęć)