null

Regulamin

Drukuj otwiera się w nowej karcie

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY MAJ 2017

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz pracowników w.w. placówek.

2. Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą).

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach:

zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora.

14. Organizator, w terminie 12 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: rowery.um.warszawa.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

15. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora.

16. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

 

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie:

rowery.um.warszawa.pl