null

Realizujemy budżet obywatelski — pakiet rowerowych zmian na Gocławiu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rowerzystka na chodniku przy ulicy Saskiej. Zdjęcie ilustracyjne.

<p>Sukcesywnie wdrażamy w życie kolejne projekty zgłoszone przez mieszkańców. Na Gocławiu w przygotowaniu jest duża liczba zmian, które łączą się ze sobą nawzajem oraz z innymi planami inwestycyjnymi miasta. Wszystkie razem składają się na znaczną poprawę warunków ruchu rowerowego w tym rejonie Pragi-Południe.</p>

“Obwodnica” Gocławia — ciąg Meissnera-Abrahama-Umińskiego

Planowane jest wyznaczenie jednokierunkowy pasów rowerowych na jezdni. W ramach prac powstaną też nowe miejsca parkingowe oraz poprawione zostanie bezpieczeństwo na nieosygnalizowanych przejściach dla pieszych.

Dysponujemy już gotowym projektem dla ul. Meissnera. Analogiczne zmiany chcemy wprowadzić również na dalszym ciągu, czyli na ulicach Abrahama i Umińskiego. Projekty organizacji ruchu oczekują jeszcze na akceptację Biura Polityki Mobilności i Transportu. Jeżeli uda się uzyskać zatwierdzenie, zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku. Byłaby to realizacja projektów z budżetu obywatelskiego “Z Gocławia i na Gocław na rowerze” oraz “Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego”.

Planowane pasy rowerowe w dwóch miejscach dochodzić będą do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W obydwu przypadkach chcemy, żeby wyznaczone zostały przejazdy rowerowe. Na skrzyżowaniu Meissnera/Fieldorfa/Jugosłowiańska możliwe jest ich wdrożenie jeszcze w tym roku. Przejazdy powstaną razem z drogą dla rowerów po wschodniej stronie ul. Jugosłowiańskiej na odcinku od skrzyżowania do ronda przy ul. Kwiatkowskiego, co jest realizacją projektu “Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej”. Podpisaliśmy już umowę na wykonanie tej inwestycji. Z kolei skrzyżowanie Meissnera/Bora-Komorowskiego jest zaplanowane do przebudowy w ramach budowy trasy tramwajowej na Gocław.

Saska, Egipska i Bora-Komorowskiego

Jedna z głównych osi komunikacyjnych Gocławia na przeważającym odcinku pozbawiona jest infrastruktury rowerowej, a miejscami brakuje też dobrej jakości chodników. Chcemy to zmienić. Po północno-wschodniej stronie wzdłuż ulic Egipskiej i Saskiej powstanie droga dla rowerów, po której będzie można dojechać do istniejącej sieci tras w rejonie alei Stanów Zjednoczonych. Na dalszym odcinku ulicy Saskiej już w 2014 roku wyznaczone zostały pasy rowerowe. Wraz z całą jezdnią zostaną one wyremontowane w te wakacje przez Zarząd Dróg Miejskich.

Z kolei w drugim kierunku planowane są inwestycje rowerowe w ciągu ul. Bora-Komorowskiego aż do połączenia z istniejącą infrastrukturą przy ul. Fieldorfa. Podpisaliśmy już umowę na wykonanie prac dla odcinka Afrykańska-Abrahama. Po północnej stronie ulicy powstanie tam również nowy 3-metrowy chodnik w miejscu obecnego wąskiego ciągu poprzetykanego na środku słupami latarni ulicznych. W przygotowaniu jest kontynuacja, czyli odcinek od ul. Abrahama do ul. Fieldorfa, oraz przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego/Egipska/Afrykańska, która pozwoli wyznaczyć przejazdy rowerowe spinające w całość wszystkie omawiane fragmenty.

Jeden “teleport” mniej

Od lat konsekwentnie likwidujemy przerwy w ciągłości infrastruktury rowerowej zwane przez rowerzystów pogardliwie “teleportami”. Zazwyczaj wiąże się to z kompleksowymi przebudowami dużych i skomplikowanych skrzyżowań. Czasami jednak potrzebne są tylko drobne poprawki. Podpisaliśmy umowę na uzupełnienie w tym roku drogi rowerowej na krótkim odcinku ul. Fieldorfa w rejonie ul. Perkuna.