null

Puławską z Piaseczna na rowerze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment projektu organizacji ruchu. Rysunek techniczny w formie mapy. Pochylnia rowerowa na ul. Puławskiej w rejonie węzła "Wyścigi".

Prezentujemy projekt koncepcji budowy drogi dla rowerów na ul. Puławskiej. Połączy ona Piaseczno i Ursynów z Mokotowem, tworząc jeden z najdłuższych korytarzy rowerowych w aglomeracji warszawskiej.

Koncepcja została opracowana na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego przez biuro PC Projekt. Zakłada budowę dróg dla rowerów po obu stronach ul. Puławskiej od granicy z Piasecznem do ul. Domaniewskiej. Razem z istniejącymi odcinkami w Piasecznie i na Mokotowie stworzy korytarz o długości ponad 11 km. Na całym projektowanym odcinku droga rowerowa powstanie po obu stronach jezdni. Tam, gdzie to możliwe, szerokość została zwiększona do 2,5 m. W ramach budowy drogi dla rowerów wyremontowane zostaną również chodniki.

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania zaproponowane na węźle Wyścigi. Dziś to miejsce skrajnie nieprzyjazne rowerzystom – można je pokonać tylko po schodach i kładce lub wąskim i ciasnym przepustem przy Potoku Służewieckim. Koncepcja zakłada przebudowę tunelu pieszego po południowej stronie węzła – powstaną tam łagodne i szerokie rampy wjazdowe. Na zejściu z kładki nad ul. Rzymowskiego zaprojektowana została pochylnia. W połączeniu z trwającą modernizacją przepustu pod ul. Puławską stworzy to dogodne warunki dla pieszych i rowerzystów w tym rejonie.

Cała inwestycja została wyceniona na ok. 14 mln zł. Koszt jej realizacji ma być w znacznym stopniu pokryty ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Projekt koncepcji (do pobrania poniżej) jest publicznie dostępny. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do 15 października – pisemnie na adres ZTM (ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa) lub mailowo: rowery@um.warszawa.pl. Spotkanie informacyjne oraz prezentacja koncepcji odbędzie się w środę 1 października o godz. 17.00 w siedzibie ZTM na ul. Żelaznej 61 w sali 214.

Ostateczna wersja koncepcji, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, będzie gotowa w listopadzie br [aktualizacja: link do ostetecznej wersji poniżej]. Na jej podstawie zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego. Rozpoczęcie budowy jest planowane na 2016 r.