null

Przebudowa skrzyżowania al. "Solidarności" i ul. Szwedzkiej coraz bliżej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłosiliśmy przetarg na kompleksową przebudowę tego ważnego skrzyżowania na Pradze. Zakres prac jest duży, a po przebudowie miejsce zmieni się nie do poznania.

Dziś jest to obsługiwany przez starą sygnalizację skomplikowany węzeł komunikacyjny, w którym krzyżuje się kilka jezdni. Z tego powodu skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy. 

 

Co się zmieni?

 

Projekt przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji i w efekcie ułatwienie przejścia i przejazdu.

Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką. Dzięki temu uda się wyznaczyć nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzić 11 drzew.  Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Szwedzką, zaś sam wylot  zostanie poszerzony. Ulica Wileńska z kolei zostanie zaślepiona aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki. Zachowany zostanie dojazd samochodem do wszystkich posesji.

 

Ważną zmianą będzie wspomniane wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W ten sposób ciągłość zyska ważna droga dla rowerów prowadząca aż do granicy z Ząbkami. Piesi zaś nie będą zmuszeni nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło. Dodatkowo zmodernizowane zostanie istniejące przejście dla pieszych w poprzek al. Solidarności prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstanie przejazd rowerowy, który ułatwi podróże pomiędzy dwoma przedzielonymi linią kolejową fragmentami Pragi. 

 

W celu poprawy wygody pasażerów komunikacji miejskiej oraz ograniczenia potencjalnych konfliktów pieszo-rowerowych przebudowany zostanie istniejący przystanek autobusowy “Szwedzka 01”.

Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej. Przez te jednopasmowe ulice zostaną wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wyposażone pośrodku w azyle.

 

Mieszkańcy wiedzą 

 

Projekt przebudowy skrzyżowania od początku budził zainteresowanie mieszkańców. Dlatego już na wstępnym etapie zorganizowaliśmy specjalne spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym prezentowaliśmy założenia projektu, tłumaczyliśmy konsekwencje jego realizacji oraz zbieraliśmy uwagi, które zostały potem rozpatrzone podczas projektowania.

Cała przebudowa, a zwłaszcza wyprowadzenie tranzytu z ulic lokalnych, wpisuje się w sukcesywnie realizowany przez Warszawę Zintegrowany Program Rewitalizacji.

 

Czekamy na oferty

 

Wykonawcy zainteresowani zrealizowania tej inwestycji mogą składać oferty do 28 sierpnia do godziny 10:00. Z dokumentacją przetargową można się zapoznać na stronie ZDM w zakładce “Zamówienia publiczne”. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, wybrana firma będzie miała na zakończenie prac czas do połowy grudnia 2019 r.

Aktualizacja

W dn. 25 września 2019 r. przetarg został rozstrzygnięty.

W nocy z 6 na 7 listopada 2019 r. rozpoczęły się roboty drogowe.

Zobacz galerię (13 zdjęć)

Załączniki: