null

Przebudowa przystanku "Szwedzka 01" - więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy kroki zmierzające do rozwiązania trudnej sytuacji pieszych i rowerzystów w al. "Solidarności".

Przez przystanek autobusowy "Szwedzka 01" prowadził dotychczas wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Od zeszłego roku poruszanie się pieszych w jego obrębie zostało dodatkowo utrudnione. Wspólnota Mieszkaniowa „Wileńska 18” ogrodziła biało-czerwonymi słupkami i barierkami fragment swojej posesji. Chodnik wzdłuż budynku, choć służący wszystkim mieszkańcom, formalnie stanowi bowiem własność Wspólnoty. Zarządca terenu podkreślił ten fakt, stawiając specjalne tablice informacyjne.
 

Przebudowa przystanku właśnie się rozpoczęła:

  • wyremontujemy przystanek autobusowy oraz chodnik na terenie miejskim
  • przestawimy wiatę przystankową tak, aby była lepiej dostępna dla pasażerów
  • wydzielimy osobną drogę dla rowerów minimalizując konflikty pieszo-rowerowe

Jest to możliwe dzięki likwidacji zatoki autobusowej, która wcinała się na kilka metrów wgłąb chodnika. Nie jest w tym miejscu niezbędna, znajduje się obok buspasa.

W ramach przebudowy likwidacji ulega 1 z 3 wjazdów na teren budynku przy Wileńskiej 18. Prowadził dokładnie przez środek przystanku autobusowego. Mieszkańcom budynku pozostaną nadal 2 wjazdy – pierwszy od al. "Solidarności" po zachodniej stronie bloku, a drugi od ul. Wileńskiej. Droga serwisowa zostanie więc zachowana, a jednocześnie będzie zapewniony prawidłowy dojazd pojazdów uprzywilejowanych, w tym straży pożarnej.

W tym roku w ramach osobnej inwestycj planujemy jeszcze remont ciągu pieszo-rowerowego na wysokości ul. Wileńskiej 16. Stare wysłużone płyty zastąpi równy asfalt. Prace te nie mogą toczyć się jednocześnie, ponieważ w ten rejon przeniesiony został przystanek autobusowy na czas jego przebudowy.

Sprawdź lokalizację na mapie