null

Projekty zrealizowane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogły ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, określającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

Projekty wdrażane w koordynacji z rozszerzaniem SPPN znajdują się na stronach ZDM:

Data ostatniej aktualizacji tej zakładki: 20.11.2023 r.

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystywać tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Miasto Stołeczne Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Ze względu na mnogość procesów inwestycyjnych w skali miasta zamieszczone pliki nie stanowią wiążacej informacji o aktualnej organizacji ruchu na danej ulicy. Prezentowane tu w celach informacyjnych projekty stanowią jedynie wycinek kompletnej dokumentacji projektowej dla danych inwestycji.