null

Projekty w realizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, określającego m.in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.

Wykaz używanych skrótów:

Dowiedz się więcej o najważniejszych trwających inwestycjach 

Wybrane inwestycje posiadające osobne strony internetowe:

Informacje o najważniejszych bieżących utrudnieniach w ruchu znajdują się w miejskim portalu Infoulice Warszawa prowadzonym przez Biuro Infrastruktury.

Data ostatniej aktualizacji tej zakładki: 06.11.2023 r.

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystywać tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Miasto Stołeczne Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Ze względu na mnogość procesów inwestycyjnych w skali miasta zamieszczone pliki nie stanowią wiążacej informacji o aktualnej organizacji ruchu na danej ulicy. Prezentowane tu w celach informacyjnych projekty stanowią jedynie wycinek kompletnej dokumentacji projektowej dla danych inwestycji.

Na dole strony znajduje się mapa poglądowa z zaznaczonym orientacyjnym zakresem projektów.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie